arrow_drop_up arrow_drop_down

Uitgelicht: BPF-CAO Auditbureau is een van de diensten van Nederlands Pensioenbureau Legal.

De focus ligt op bedrijfstakpensioenfondsen en cao-zaken.

BPF-CAO Auditbureau

BPF-CAO Auditbureau is de kennispartner in bedrijfstakpensioenfondsen (BPF) en cao. Als accountant of advocaat heeft u wellicht klanten die onder een bedrijfstakpensioenfonds vallen. Tijdens onze audits wordt kritisch gekeken naar de aansluitingsplicht van de onderneming bij een BPF en cao. Dit kan op basis van de al ontvangen schriftelijke werkingssfeerverklaring of een door ons uitgevoerd werkingssfeeronderzoek.

Wat BPF-CAO Auditbureau doet

Het onderzoek of een werkgever onder de verplichtstelling van een BPF valt, wordt het werkingssfeeronderzoek genoemd. In de praktijk is gebleken dat de kwaliteit van de werkingssfeeronderzoeken vaak onvoldoende is. Mits uit de audit blijkt dat aanvullend onderzoek noodzakelijk is, kunnen wij een volledig werkingssfeeronderzoek uitvoeren.


Vraag een BPF Compliant Audit of werkingssfeeronderzoek aan

De deskundigen van BPF-CAO Auditbureau voegen extra waarde toe door de  werkingssfeerverklaring te auditen waarbij kritisch wordt gekeken naar de aansluitingsplicht van de onderneming bij een BPF en de cao waar men onder valt.


Wij voeren in opdracht van bedrijven en de adviseurs van bedrijven audits uit op basis van de schriftelijke verklaring die de onderneming van zijn of haar pensioenadviseur heeft ontvangen.

Met BPF-CAO Auditbureau aan uw zijde heeft u een sterke partner om samen uw klant

verder te helpen.


Jurisprudentie en BPF-nieuws

Verder vindt u relevante jurisprudentie en nieuws over BPF zaken op BPF-CAO Auditbureau. Zo houden we u op de hoogte van rechtspraak die mogelijk tot wijzigingen in eerder gedane conclusies over verplichtstellingen leiden.

Kennismaken met de kennispartner in BPF en cao?

Schakel onze deskundigen in

Welkom!