arrow_drop_up arrow_drop_down
  Deskundige bijstand accountant

    Wij zijn uw vaste aanspreekpunt bij alle pensioen-gerelateerde vraagstukken.

Wat houdt onze deskundige bijstand in?

Nederlands Pensioenbureau is dé deskundige partij in de pensioenbranche. Met onze specifieke kennis begeleiden en ondersteunen wij accountants op pensioengebied. Als accountant kunt u de werkgever bewust maken van het belang van een goede uitvoering van de pensioenregeling en de mogelijke risico's zoals een eventuele BPF-verplichtstelling. 


Onze consultants zijn opgeleid in arbeidsrecht, pensioenrecht en actuariële deskundigheid. Hierdoor kunnen wij de meest complexe pensioenvraagstukken beantwoorden en pensioenadvies geven bijvoorbeeld bij fusie en overname, actuariële berekeningen maken, de mogelijke pensioenschade die bij een ontslag optreedt analyseren en een BPF-werkingssfeeronderzoek uitvoeren ten behoeve van de werkgever die u vertegenwoordigt.  

Begeleiding bij pensioenvraagstukken

Pensioenvraagstukken beantwoorden

Pensioenvragen kunnen complex zijn. Dit is de voornaamste reden waarom pensioenvraagstukken onvoldoende aandacht krijgen. Echter, op grond van de beroepsregels van accountants heeft u een signaleringsplicht tegenover uw opdrachtgevers. Denk bijvoorbeeld aan de gedragscodes voor accountants: NV NOCLAR en NV COS. Onze consultants hebben uitgebreide kennis van de relevante jurisprudentie en wetgeving uit de pensioenwereld die betrekking hebben op uw vak.


Het beperken van pensioenschade

Bevindt u zich in een situatie waarin schadebeperking van toepassing is of zoekt u een deskundige partij in de pensioenbranche zodat u uw cliënt beter kunt bedienen? Met onze uitgebreide en specifieke kennis weten wij precies op welke details wij moeten letten bij het beantwoorden van pensioenvraagstukken voor u als accountant. Daarnaast vertalen wij onze bevindingen naar begrijpelijke taal voor uw cliënten.


Pensioenadvies due diligence bij fusie en overname

Gaat uw cliënt fuseren of een onderneming overnemen? In dit geval is een due diligence onderzoek onmisbaar.  Met onze deskundigheid op het gebied van pensioen brengen wij de pensioenrisico's in kaart bij due diligence.

Actuarieel rekenen

Bij pensioenadvisering zijn actuariële berekeningen onmisbaar. Actuariële berekeningen zijn berekeningen die de actuariële waarde van pensioen, pensioenschade of pensioenregelingen in kaart brengen. Het doel van een actuariële berekening is om erachter te komen wat de contante waarde is van een bepaald opgebouwd kapitaal, zoals een pensioen of levensverzekering. Soorten actuariële berekeningen zijn o.a.:


  • Pensioenschade bij ontslag;

  • Bepaling schade in verband met juridisch onvolledig uitgevoerde wijzigingen in pensioenregelingen;

  • Berekening van pensioenwaardes;

  • Bepaling van actuarieel waardeverschil van een pensioenregeling wijziging;

  • Bepaling actuariële waarde mogelijke pensioenrisico’s bij due diligence onderzoek.

Analyse pensioenschade bij ontslag

Met pensioenschade bedoelen wij de schade die een werknemer heeft opgelopen in zijn diensttijd door wijzigingen in de pensioenregelingen. Deze wijzigingen hebben vaak een versobering van de pensioenregeling tot gevolg. Dit resulteert in een lager pensioen voor de werknemer. Uw rol als accountant is het signaleren van de versobering van het pensioen en de werkgever wijzen op het belang van de pensioenregeling als arbeidsvoorwaarde. Uw cliënt, de werkgever, kan torenhoge opgelegde vergoedingen bij ontslag voorkomen door de schade te laten analyseren en de bijbehorende juridische grondslag in kaart te brengen. Hiermee creëert u een betere onderhandelingspositie voor uw cliënt.

Werkingssfeeronderzoek

Een werkingssfeeronderzoek is een onderzoek waarbij de werkzaamheden binnen de onderneming vergeleken worden met de werkzaamheden zoals die in het hoofdzakelijkheidscriterium zijn omschreven. Deze vergelijking wordt gemaakt op basis van criteria zoals loonsom, omzet werkzaamheden en/of de gewerkte uren. Met onze deskundigheid voeren wij een onafhankelijke werkingssfeeronderzoek uit voor bedrijf. Door preventief of een validatie werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren, kunt u de risico's van een verplichte aanschrijving bij een bedrijfstakpensioenfonds in kaart laten brengen.

BPF Compliant Audit

Het is van belang om uw portefeuille compliant te maken. Door onze ervaring in het BPF-landschap kunnen wij inschatten hoe groot het percentage is dat een BPF risico loopt. In samenwerking met u, screenen wij op basis van een voorselectie de werkgevers die mogelijk onder een BPF verplichtstelling vallen. Dit doen wij in drie fases:


Fase 1: Quickscan

Fase 2: Kwalitatieve scan

Fase 3: Kwantitatieve toets

Heeft u direct een vraag?

Welkom!