Deskundige pensioenbijstand voor voor accountants


Deskundige bijstand accountant

Wij zijn uw vaste aanspreekpunt bij alle pensioen-gerelateerde vraagstukken.

Deskundige pensioenbijstand voor voor accountants

Deskundige bijstand accountant

Wij zijn uw vaste aanspreekpunt bij alle pensioen-gerelateerde vraagstukken.

Wat houdt onze deskundige bijstand in?

Nederlands Pensioenbureau is dé deskundige partij in de pensioenbranche. Met onze specifieke kennis begeleiden en ondersteunen wij accountants op pensioengebied. Wij helpen u met het uitbreiden van pensioenkennis binnen

arbeids- en/of ondernemingsrecht, waardoor u uw meerwaarde voor uw cliënt vergroot. 


Onze consultants zijn opgeleid in arbeidsrecht, pensioenrecht en actuariële deskundigheid. Hierdoor kunnen wij de meest complexe pensioenvraagstukken beantwoorden, pensioenadvies geven bijvoorbeeld bij fusie en overname, actuariële berekeningen maken, de mogelijke pensioenschade die bij een ontslag optreedt analyseren en een BPF-werkingssfeeronderzoek uitvoeren ten behoeve van uw cliënt. 

Begeleiding bij pensioenvraagstukken

Pensioenvraagstukken beantwoorden

De belangstelling voor het onderwerp pensioen neemt toe. Pensioen wordt vaak als complex ervaren en kan interessante vragen met zich meebrengen. Pensioen en arbeidsrecht zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Nederlands Pensioenbureau Legal ondersteunt en is complementair aan uw sectie arbeidsrecht.  Wij beantwoorden complexe pensioenvraagstukken en vertalen deze naar begrijpelijke taal voor uw cliënten. 


Pensioenadvies due diligence bij fusie en overname

Gaat uw cliënt fuseren of een onderneming overnemen? In dit geval is een due diligence onderzoek onmisbaar.  Met onze deskundigheid op het gebied van pensioen brengen wij de pensioenrisico's in kaart bij due diligence.

Actuarieel rekenen

Actuariële berekeningen zijn berekeningen die de waarde van pensioen, pensioenschade of pensioenregelingen in kaart brengen. Ook in de sectie arbeidsrecht zijn actuariële berekeningen onmisbaar.  Verschillende soorten van actuariële berekeningen zijn:

  • Pensioenschade bij ontslag;

  • Bepaling van de schade in verband met juridisch onvolledig uitgevoerde wijzigingen in pensioenregelingen;

  • Berekening van pensioenwaardes;

  • Bepaling van actuarieel waardeverschil bij een wijziging van een pensioenregeling;

  • Bepaling van een actuariële waarde en mogelijke pensioenrisico’s bij een due diligence onderzoek;

  • Pensioenfondsverplichting;

  • Controle pensioenpremie.

Analyse pensioenschade bij ontslag

Met pensioenschade bedoelen wij de schade die een werknemer heeft opgelopen in zijn diensttijd door wijzigingen in de pensioenregelingen. Deze wijzigingen hebben vaak een versobering van de pensioenregeling tot gevolg. Dit resulteert in een lager pensioen voor de werknemer. Door ontslag kan ook toekomstige pensioenschade ontstaan. 


Door de pensioenschade te analyseren en de juridische grondslag hiervoor in kaart te brengen, ontstaat voor werknemers een uitstekende onderhandelingspositie. Dit doen wij door middel van deskundige bijstand en actuariële berekeningen.

BPF-CAO werkingssfeeronderzoek

Een werkingssfeeronderzoek is een onderzoek waarbij de werkzaamheden binnen de onderneming worden vergeleken met de werkzaamheden zoals die in de verplichtstellingsbeschikking van de desbetreffende cao en/of het bedrijfstakpensioenfonds zijn omschreven. Deze vergelijking wordt gemaakt op basis van criteria zoals loonsom, omzet werkzaamheden en/of de gewerkte uren.


Ook is bedrijfsvoering aan verandering onderhevig. Hierdoor is het mogelijk dat er wijzigingen plaatsvinden in de genoemde criteria en dat een bedrijf hierdoor onder een ander bedrijfstakpensioenfonds valt. Met onze deskundigheid voeren wij een onafhankelijke werkingssfeeronderzoek uit voor uw cliènt.


Door een preventief of validatie werkingssfeeronderzoek uit te laten uitvoeren, kunt u de risico's van een verplichte aanschrijving bij een bedrijfstakpensioenfonds voor uw cliènt in kaart laten brengen.

Heeft u direct een vraag?

Wij helpen u graag.

arrow_drop_up arrow_drop_down