Opleiding BPF deskundige

Opleiding BPF Deskundige

Er is maar een manier om vast te stellen of een onderneming onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt: het onderzoek doen zoals bedrijfstakpensioenfondsen dat ook doen. Als adviseur van ondernemingen is het voor u van wezenlijk belang om met een gedegen onderzoek te komen, uitgaande van de juiste feiten en uitleg van wet- en regelgeving. De opleiding stelt u in staat om ook op dit terrein uw taak als adviseur verantwoord en met een gerust hart te kunnen uitvoeren.

Verantwoord BPF-onderzoek

Doelstelling van het opleidingsprogramma is u als deelnemer in staat stellen een werkingssfeeronderzoek juist te kunnen beoordelen om zo uw client van een gedegen advies te kunnen voorzien. U krijgt inzicht in de veelomvattende en ingewikkelde wet- en regelgeving en rechtspraak die om de hoek komt kijken bij het uitvoeren van werkingssfeeronderzoeken. 


Ook reiken de docenten u praktische tools aan om een werkingssfeer goed uit te voeren en wordt aangegeven hoe en wat u kunt adviseren indien blijkt dat een onderneming valt onder de werkingssfeer.

Praktische informatie

Het opleidingsprogramma omvat drie lesdagen van 10.00 - 17.00 uur. De opleiding wordt de eerste twee dagen gegeven te Nieuwegein en als afsluiter in Bunnik en wordt verzorgd door de consultants van Nederlands Pensioenbureau Legal. De opleiding bestaat uit 6 dagdelen en 18 lesuren. Hierdoor kunt u 18 PE/PO-punten verkrijgen en u ontvangt na afloop een gespecificeerd deelnamecertificaat. De studiebelasting van de opleiding, naast de aanwezigheidsuren, beslaat ongeveer 4 uur om voorbereid aan het examen te verschijnen.


Aansluitend aan het lesprogramma opent voor u het online examen. Gedurende ruim een week krijgt u de gelegenheid het examen af te leggen. Het examen neemt tussen de 6 en 8 uur in beslag en kan op elk gewenst moment afgenomen worden gedurende deze week. 

Meld u direct aan voor de opleiding BPF Deskundige

Datum & locatie

8, 15 april en 6 mei 2019 te Bunnik

11, 18 & 25 november 2019 te Bunnik

Investering

€ 1.995,- (excl. btw). Dit is inclusief documentatie en verzorging, maar exclusief examen.

Opleidingsduur

van 10.00 tot 17.00 uur

PE/PO-punten

18 PE/PO-punten per opleiding

Programma-opleiding

Dag 1: 

Inleiding / het kader

Docent: Dirk-Jan Plate CPC

 • Pensioenwet en Wet bedrijfstakpensioenwet 2000;
 • Wel of niet verplicht? Het verplichtstellingsbesluit;
 • Soorten verplichtstellingen;
 • Lezen en interpreteren van verplichtstellingsbesluiten;
 • Het criterium ‘hoofzaak’
 • Relevante rechtspraak over werkingssfeer;
 • Behandeling van casuïstiek.

Dag 2: 

Verdieping

Docent: Wim Thijssen

 • Verjaring;
 • Procesrechtelijke aspecten
 • Terugwerkende kracht/ verjaring;
 • Betalingsonmacht/ dwangbevelen;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Behandeling Vrijstellings- en boetebesluit Wet Bpf 2000 en voorwaarden per vrijstelling;
 • Rol bestuursrechter;
 • Procesrecht: bestuursrechter naast kantonrechter;
 • Casuïstiek / uitvoeren van werkingssfeeronderzoeken.

Dag 3: 

BPF en CAO

Docent: Jan Aart van de Hoef

 • De transitie; welke aspecten zijn van belang:
 • Vrijstelling / dispensatie;
 • Aanmelding cao;
 • Algemeen verbindend verklaring;
 • Voorwaarden en welke onderdelen kun je verbindend laten verklaren;
 • Waarom verschil tussen verplichtstelling en avv van cao;
 • Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden;
 • Medezeggenschap.

Ervaringen

Uitstekende docent

“Uitstekende docent. Ingewikkelde materie op prettige en duidelijke wijze verteld” Interessant

“De kennis en de praktijkervaring van de docenten maakt de opleiding ook interessant voor de ervaren consultant. De één zal er nieuwe kennis opdoen, de ander kijkt eens door een andere bril naar zijn vakgebied”.Pensioen stuk inzichtelijker

                 “Op deze wijze wordt pensioen (recent) een stuk inzichtelijker”                        Using multiple testimonial sliders on a single page might result in a faulty functionality. Please do not use more than 1 slider per page.
streefregelingen

Aanvullende informatie 

Nederlands Pensioenbureau Legal heeft haar kennis over bedrijfstakpensioenfondsen (BPF’s) gebundeld om middels training en opleiding bedrijfsadviseurs te ondersteunen in het ontwikkelen van deskundigheid op het gebied van bedrijfstakpensioenfondsen. Bedrijfsadviseurs die de Opleiding BPF Deskundige inclusief het afsluitende examen met goed gevolg afleggen, worden door ons gecertificeerd als deskundige op het terrein van de werkingssfeer van een BPF. 


Willen zij gecertificeerd blijven, dan moeten zij vervolgens deelnemen aan de jaarlijkse permanente educatie. Deze permanente educatie, in de vorm van een (opfris)training, is ook door deelnemers te volgen die (nog) niet de opleiding hebben gevolgd, maar hun ervaring uit de praktijk hebben gebundeld of oriënterend zijn. Ook het examen is los van de opleiding af te nemen, waarvoor dezelfde voorwaarden gelden, en dus in principe zonder het volgen van de opleiding afgenomen kan worden.


Liever een andere training?

Trainingen

Alle trainingen

Bekijk het volledige trainingsoverzicht.

trainingen advocaten

Trainingen voor advocaten

Bekijk de trainingen voor advocaten.

Welkom!