Opleiding BPF deskundige
arrow_drop_up arrow_drop_down

Opleiding BPF Deskundige

Er is maar een manier om vast te stellen of een onderneming onder de werkingssfeer van een bedrijfstakpensioenfonds valt: het onderzoek doen zoals bedrijfstakpensioenfondsen dat ook doen. Als adviseur van ondernemingen is het voor u van wezenlijk belang om met een gedegen onderzoek te komen, uitgaande van de juiste feiten en uitleg van wet- en regelgeving. De opleiding stelt u in staat om ook op dit terrein uw taak als adviseur verantwoord en met een gerust hart te kunnen uitvoeren.

Datum & locatie

8, 15 april en 6 mei 2019 te Bunnik

11, 18 & 25 november 2019 te Bunnik

Investering

€ 1.995,- (excl. btw). Dit is inclusief documentatie en verzorging, maar exclusief examen.

Opleidingsduur

van 10.00 tot 17.00 uur

PE/PO-punten

18 PE/PO-punten per opleiding

Meld u direct aan voor de opleiding BPF Deskundige

Verantwoord BPF-onderzoek

Doelstelling van het opleidingsprogramma is u als deelnemer in staat stellen een werkingssfeeronderzoek juist te kunnen beoordelen om zo uw client van een gedegen advies te kunnen voorzien. U krijgt inzicht in de veelomvattende en ingewikkelde wet- en regelgeving en rechtspraak die om de hoek komt kijken bij het uitvoeren van werkingssfeeronderzoeken. 


Ook reiken de docenten u praktische tools aan om een werkingssfeer goed uit te voeren en wordt aangegeven hoe en wat u kunt adviseren indien blijkt dat een onderneming valt onder de werkingssfeer.

Praktische informatie

Het opleidingsprogramma omvat drie lesdagen van 10.00 - 17.00 uur. De opleiding wordt verzorgd door de consultants van Nederlands Pensioenbureau Legal. De opleiding bestaat uit 6 dagdelen en 18 lesuren. Hierdoor kunt u 18 PE/PO-punten verkrijgen en u ontvangt na afloop een gespecificeerd deelnamecertificaat. De studiebelasting van de opleiding, naast de aanwezigheidsuren, beslaat ongeveer 4 uur om voorbereid aan het examen te verschijnen.


Aansluitend aan het lesprogramma opent voor u het online examen. Gedurende ruim een week krijgt u de gelegenheid het examen af te leggen. Het examen neemt tussen de 6 en 8 uur in beslag en kan op elk gewenst moment afgenomen worden gedurende deze week. 

Programma-opleiding

Dag 1: 

Inleiding/het kader

Dirk-Jan Plate CPC

 • Pensioenwet en Wet bedrijfstakpensioenfonds 2000;
 • Wel of niet verplicht? Het verplichtstellingsbesluit;
 • Soorten verplichtstellingen;
 • Lezen en interpreteren van verplichtstellingsbesluiten;
 • Het criterium ‘hoofdzaak’
 • Relevante rechtspraak over werkingssfeer;
 • Behandeling van casuïstiek.

Dag 2: 

BPF en cao

mr. Jan Aart van de Hoef

 • Wijziging pensioenregeling en transitie van BPF of naar BPF;
 • Medezeggenschap;
 • Vrijstellingen en voorwaarden;
 • Procesrecht;
 • Overgang onderneming;
 • cao-recht.

Dag 3: 

Verdieping

mr. Wim Thijssen

 • Geen premie, toch pensioen;
 • Uitleg methoden algemeen;
 • Uitleg verplichtstellingsbesluiten;
 • Uitleg verplichtstellingsbesluiten (voorbeelden);
 • Handhaving;
 • Verkeerde indeling;
 • Bestuurdersaansprakelijkheid;
 • Verjaring;
 • Advisering;
 • De praktijk: aansluitbeleid BPF;
 • Uitvoeren van werkingssfeeronderzoek;
 • Internationaal privaatrecht.

  Ervaringen

  These slides will be slide-able on the live version of your page!

  Uitstekende docent

  “Uitstekende docent. Ingewikkelde materie op prettige en duidelijke wijze verteld”   Interessant

  “De kennis en de praktijkervaring van de docenten maakt de opleiding ook interessant voor de ervaren consultant. De één zal er nieuwe kennis opdoen, de ander kijkt eens door een andere bril naar zijn vakgebied”.  Pensioen stuk inzichtelijker

                   “Op deze wijze wordt pensioen (recent) een stuk inzichtelijker”                          streefregelingen

  Aanvullende informatie 

  Nederlands Pensioenbureau Legal heeft haar kennis over bedrijfstakpensioenfondsen gebundeld om middels training en opleiding bedrijfsadviseurs te ondersteunen in het ontwikkelen van deskundigheid op het gebied van bedrijfstakpensioenfondsen. Bedrijfsadviseurs die de opleiding BPF deskundige inclusief het afsluitende examen met goed gevolg afleggen, worden door ons gekwalificeerd als deskundige op het terrein van de werkingssfeer van een BPF.

   


  Als u bent aangesloten als Pensioenbalie deelnemer vermelden wij u als BPF deskundige op de site van BPF–CAO Auditbureau. Op deze manier bent u verbonden aan BPF-CAO Auditbureau en werken we samen binnen het BPF landschap. Om de kwalificatie te behouden is de voorwaarde dat u jaarlijks PE/PO-punten behaalt tijdens de Pensioenbalie Studiedagen..


  Liever een andere training?

  Trainingen

  Alle trainingen

  Bekijk het volledige trainingsoverzicht

  trainingen advocaten

  Pensioenbalie

  Blijf volledig op de hoogte van pensioenzaken

  Welkom!