arrow_drop_up arrow_drop_down

Payrollpensioen vanaf
2021

Per 1 januari 2021 kunnen payrollwerknemers niet meer

bij het StiPP terecht! Iedere payrollorganisatie dient haar

payrollwerknemers uiterlijk per 1 januari 2021 onder te 

brengen in een andere pensioenregeling.


Wat betekent dit voor u als werkgever?

Payrollpensioen vanaf 2021

Per 1 januari 2021 kunnen payrollwerknemers niet meer bij StiPP terecht! Iedere payrollorganisatie dient haar payrollwerknemers uiterlijk per 1 januari 2021 onder te brengen in een andere pensioenregeling.


Wat betekent dit voor u als werkgever?

Huidige rechtspositie payroll dienstverlening 

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans ingegaan. Deze wet heeft enkele wijzigingen met zich meegebracht voor de payroll dienstverlening:

> Payrollwerknemers kunnen geen gebruik meer maken van de bijzondere regels die gelden voor uitzendkrachten.

> De wettelijke regels rond de ketenregeling gelden voortaan ook voor de payrollwerknemer. 

> De payrollwerknemer maakt geen aanspraak meer op het uitzendbeding, de zogenoemde fase contracten (fase A+B in de ABU cao en fase 1+2 in de NBBU cao) en op de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Dit geldt ook voor contracten die al voor 1 januari 2020 lopen.


Uitzondering 1:  Is er sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een payrollwerknemer die vóór 1 januari 2020 is aangegaan? Dan geldt er een overgangsrecht. Dit houdt in dat de regels die voor 1 januari 2020 golden blijven
gelden tot afloop van het tijdelijk contract.


Uitzondering 2: Is er sprake van een uitzendbeding in de arbeidsovereenkomst van de payrollwerknemer? Deze komt per 1 januari 2020 per direct te vervallen. 

Payrolling en Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)

Payrollwerkgevers vallen nu onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van StiPP als de werkgever voor meer dan 50% van het premieplichtig loon werknemers onder leiding en toezicht van een derde (de inlener) ter beschikking stelt.


Werknemers bij een payrollwerkgever die onder de verplichtstelling valt, worden in de huidige situatie dus automatisch aangemeld bij de pensioenregeling van StiPP. 

Payrolling en StiPP vanaf 2021 

Vanaf 2021 vallen payrollwerknemers en payrollwerkgevers niet meer onder de verplichtstelling. Een gevolg kan zijn dat ook de uitzendwerkgever niet meer onder de verplichtstelling valt omdat er voor minder dan 50% van het premieplichtig loon werknemers ter beschikking worden gesteld. 


Als payrollwerknemers slechts een klein gedeelte van het totale werknemersbestand vertegenwoordigen, dan blijft de verplichte aansluiting bestaan, maar is het niet langer mogelijk de payrollwerknemer aan te melden bij StiPP. 

Payrollpensioen vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 heeft een payrollwerknemer recht op een ‘adequate pensioenregeling’. Als werkgever kunt u hier op twee manieren voor zorgen:

- Payrollwerknemers gaan meedoen met de pensioenregeling van de inlener waar zij werken;

- Uw payrollbedrijf treft een eigen pensioenregeling.

Eigen pensioenregeling treffen als payrollwerkgever

Als het payrollbedrijf kiest voor een eigen pensioenregeling, dan moet deze voldoen aan de voorwaarden:


- De werknemer bouwt vanaf de eerste werkdag pensioen op (geen wachttijd of drempelperiode).

- De pensioenregeling bevat ook een regeling voor het nabestaandenpensioen. Een nabestaandenpensioen keert een uitkering uit aan nabestaanden als de werknemer overlijdt;

- De premie die u voor het pensioen betaalt moet minstens gelijk zijn aan de ‘normpremie’. De normpremie wordt in de wet vastgelegd en wordt elk jaar berekend op basis van de gemiddelde werkgeverspremie bij alle pensioenfondsen in Nederland. 

- U mag de normpremie niet aan uw werknemers doorberekenen.

Huidige rechtspositie payroll dienstverlening 

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans ingegaan. Deze wet heeft enkele wijzigingen met zich meegebracht voor de payroll dienstverlening:

> Payrollwerknemers kunnen geen gebruik meer maken van de bijzondere regels die gelden voor uitzendkrachten.

> De wettelijke regels rond de ketenregeling gelden voortaan ook voor de payrollwerknemer. 

> De payrollwerknemer maakt geen aanspraak meer op het uitzendbeding, de zogenoemde fase contracten (fase A+B in de ABU cao en fase 1+2 in de NBBU cao) en op de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Dit geldt ook voor contracten die al voor 1 januari 2020 lopen.


Uitzondering 1:  Is er sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een payrollwerknemer die vóór 1 januari 2020 is aangegaan? Dan geldt er een overgangsrecht. Dit houdt in dat de regels die voor 1 januari 2020 golden blijven
gelden tot afloop van het tijdelijk contract.


Uitzondering 2: Is er sprake van een uitzendbeding in de arbeidsovereenkomst van de payrollwerknemer? Deze komt per 1 januari 2020 per direct te vervallen. 

Payrolling en Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)

Payrollwerkgevers vallen nu onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van StiPP als de werkgever voor meer dan 50% van het premieplichtig loon werknemers onder leiding en toezicht van een derde (de inlener) ter beschikking stelt.


Werknemers bij een payrollwerkgever die onder de verplichtstelling valt, worden in de huidige situatie dus automatisch aangemeld bij de pensioenregeling van StiPP. 

Payrolling en StiPP vanaf 2021 

Vanaf 2021 vallen payrollwerknemers niet meer onder de verplichtstelling. Het gevolg is  dat de payrollwerkgever niet meer onder de verplichtstelling valt omdat er voor minder dan 50% van het premieplichtig loon werknemers ter beschikking worden gesteld.


Als payrollwerknemers slechts een klein gedeelte van het totale werknemersbestand vertegenwoordigen blijft de verplichte aansluiting bestaan, maar is het niet langer mogelijk de payrollwerknemer aan te melden bij StiPP. 

Payrollpensioen vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 heeft een payrollwerknemer recht op een ‘adequate pensioenregeling’. Als werkgever kunt u hier op twee manieren voor zorgen:

- Payrollwerknemers gaan meedoen met de pensioenregeling van de inlener waar zij werken;

- Uw payrollbedrijf treft een eigen pensioenregeling.

Eigen pensioenregeling treffen als payrollwerkgever

Als het payrollbedrijf kiest voor een eigen pensioenregeling, dan moet deze voldoen aan de voorwaarden:


- De werknemer bouwt vanaf de eerste werkdag pensioen op (geen wachttijd of drempelperiode).

- De pensioenregeling bevat ook een regeling voor het nabestaandenpensioen. Een nabestaandenpensioen keert een uitkering uit aan nabestaanden als de werknemer overlijdt;

- De premie die u voor het pensioen betaalt moet minstens gelijk zijn aan de ‘normpremie’. De normpremie wordt in de wet vastgelegd en wordt elk jaar berekend op basis van de gemiddelde werkgeverspremie bij alle pensioenfondsen in Nederland. 

- U mag de normpremie niet aan uw werknemers doorberekenen.


Conclusie: 

Wat gaat er veranderen?

 • Meer rechten voor payrollwerknemers;
 • Minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de inlener;
 • Minimaal dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener;
 • Recht op een ‘adequate pensioenregeling’ per 1 januari 2021;
 • Een pensioenregeling naar eigen keuze. Qua pensioenuitvoerder en gedeeltelijk qua invulling;
 • Meer vrijheid dankzij de WAB.

Conclusie:
Wat gaat er veranderen?

 • Meer rechten voor payrollwerknemers;
 • Minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de inlener;
 • Minimaal dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener;
 • Recht op een ‘adequate pensioenregeling’ per 1 januari 2021;
 • Een pensioenregeling naar eigen keuze. Qua pensioenuitvoerder en gedeeltelijk qua invulling;
 • Meer vrijheid dankzij de WAB.

Pensioenoplossing voor payroll

Wat kunt u als werkgever doen om u goed voor te bereiden op de veranderingen binnen payrolling?

Payroll en WAB uitgelegd

Wanneer is er sprake van een 'Payrollovereenkomst' en wat betekent dit voor u als werkgever?

Pensioenoplossing voor payroll

Wat kunt u als werkgever doen om u goed voor te bereiden op de veranderingen binnen payrolling?

Payroll en WAB uitgelegd

Wanneer is er sprake van een 'Payrollovereenkomst' en wat betekent dit voor u als werkgever?

Neem contact op bij vragen

Welkom!