Due Diligence bij fusies & overnames

Leer pensioenissues in kaart brengen en beperk hiermee de financiële gevolgen voor uw cliënten, zonder het koop- of fusieproces te verstoren!

Waarom Due Diligence training volgen

Bij Due Diligence rondom een fusie of overname wordt er vaak beknopt onderzoek gedaan naar eventuele verplichtingen die kunnen voortvloeien uit de pensioenregeling. Dit is risicovol.

 

Uit jurisprudentie blijkt dat werknemers steeds vaker claims toegewezen krijgen vanwege versobering van de pensioenregeling. In deze training leert u hoe u, zonder een koop- of fusieproces te verstoren, de pensioenissues in kaart kunt brengen en hiermee de financiële gevolgen beperken.

Datum & locatie

 • 1 november 2021 te Alphen a/d Rijn

Investering

 • € 295,- (excl. btw)

Opleidingsduur

 • van 9.30 tot 12.30 uur.
 • Ontvangst vanaf 9.15 uur.

PE/PO-punten

 • 3 PE/PO-punten per training

Waarom Nederlands Pensioenbureau Legal?

De kwaliteit van de training is essentieel gezien het veranderende landschap van pensioenen en wetgeving. Met 15 jaar ervaring op het gebied van pensioen bezitten onze deskundigen de benodigde kennis voor een sterk inhoudelijke training.

Inhoud training

Tijdens de training wordt er gewerkt met oefeningen en diverse casussen Er wordt voldoende ruimte vrijgemaakt voor het stellen van vragen en het bespreken van eigen ervaringen met mede-cursisten. Het snel signaleren van arbeidsrechtelijke risico’s is de kern van de zaak. Wij trainen u om binnen dit expertiseterrein de pensioenissues te herkennen. De volgende onderwerpen komen aan bod:


 • Rechtsverhoudingen bij pensioen en risico’s

 • Werkingssfeer bedrijfstakpensioenfondsen en risico’s

 • Hoe gaan verzekeraars om met wijzigingen en de arbeidsrechtelijke gevolgen hiervan

 • Aan welke eisen moet de pensioenparagraaf van het DD (Due Dilligence) voldoen

 • Welke checks kunt u uitvoeren aan de hand van een korte checklist

Doelgroep

Deze training is geschikt voor advocaten, accountants en pensioenadviseurs.

Na afloop van de training

 • kunt u uw cliënt overtuigen van het nut van pensioenonderzoek

 • weet u aan welke eisen de pensioenparagraaf van het DD moet voldoen

 • weet u welke checks u kunt uitvoeren bij een DD omtrent pensioen

 • kunt u sneller arbeidsrechtelijke zaken in pensioenregelingen signaleren

Heeft u direct een vraag?