Opstellen vaststellings- en pensioenovereenkomsten

Leer vaststellings- en pensioenovereenkomsten opstellen en voorkom onnodige risico's voor uw cliënten!

Waarom training Opstellen vastellings- en pensioenovereenkomst

Pensioenregelingen zijn onderhevig aan wijzigingen. De risico hiervan is dat de wijzigingen onvoldoende gecommuniceerd worden met de deelnemers met mogelijk ingrijpende gevolgen voor uw cliënt.  Het correct opstellen van vastellings- en pensioenovereenkomst voorkomt gevolgen voor uw cliënt.


Deze training biedt u de nodige kennis met als doelstelling zelfstandig foutloos vaststellings- en pensioenovereenkomsten op te stellen.

Datum & locatie

  • 29 september 2021 te Alphen a/d Rijn

Investering

  • € 295,- (excl. btw) inclusief verzorging en ondersteuning

Opleidingsduur

  • Van 9.30 tot 12.30 uur.
  • Ontvangst vanaf 9.15 uur.

PO-punten

  • 3 PO-punten per training

Waarom Nederlands Pensioenbureau Legal?

De kwaliteit van de training is essentieel gezien het veranderende landschap van pensioenen en wetgeving. Met 30 jaar ervaring op het gebied van pensioen bezitten onze deskundigen de benodigde kennis voor een sterk inhoudelijke training.

Inhoud training

Tijdens de training wordt er gewerkt met oefeningen en casussen. Er wordt voldoende ruimte vrijgemaakt voor het stellen van vragen en het bespreken van eigen ervaringen met mede cursisten.

Vaststellingsovereenkomst

Hoe zorgen partijen ervoor dat inderdaad definitief afscheid van elkaar genomen wordt? Wat kan wel en wat kan niet afgesproken worden, ook gelet op de Wet Normering Topinkomens en de fiscale maatregelen? Je leert welke bepalingen uit het Burgerlijk Wetboek (BW) belangrijk zijn voor de vaststellingsovereenkomst, zoals de opzegtermijn en bedenkingenperiode.

Pensioenovereenkomst

Pensioenen is een heel belangrijke arbeidsvoorwaarde voor medewerkers. Het instemmingsrecht over pensioenen van de ondernemingsraad is onlangs uitgebreid. Hoe zorgen cliënten in de OR ervoor dat ze voldoende weten over pensioenen? Hoe kunnen zij de juiste vragen stellen? Hoe kunnen zij beoordelen in hoeverre een wijziging de pensioenpositie van de medewerkers verandert?

Doelgroep

Deze training is geschikt voor advocaten, accountants en pensioenadviseurs.

Na afloop van de training

  • kunt u leidinggevenden adviseren over de voordelen van een vastellings- en pensioenovereenkomst

  • bent u bekend met de type pensioenregelingen die in Nederland worden gehanteerd

  • bent u in staat om leidinggevenden te adviseren over de strategische aanpak bij het opstellen van een vaststellings- of pensioenovereenkomst

  • kent u de noodzakelijke inhoud en de gevolgen van bepalingen uit de vaststellings- en pensioenovereenkomst

  • kunt u foutloos een vaststellings- en pensioenovereenkomst opstellen