Nederlands Pensioenbureau Legal

Dé pensioenspecialist voor advocaten, accountants, werkgevers en OR.

Nederlands Pensioenbureau Legal is dé deskundige partij in de pensioenbranche met meer dan 30 jaar ervaring. Waar de gewone pensioenadviseur stopt, gaan wij verder. Met onze specifieke kennis begeleiden en ondersteunen wij advocaten, accountants, werkgevers, werknemers en adviseurs op pensioengebied.


Onze consultants zijn opgeleid in arbeidsrecht, pensioenrecht en actuariële deskundigheid. Hierdoor kunnen wij de meest complexe pensioenvraagstukken beantwoorden en pensioenadvies geven.

Advies en hulp bij pensioentransitie 

Het pensioenakkoord houdt in dat alle pensioenregelingen moeten worden aangepast. Alle pensioenregelingen wijzigen in een premieovereenkomst. De werkgever is wettelijk verplicht een transitieplan op te (laten) stellen. In dit plan worden alle keuzes, overwegingen en berekeningen opgenomen. Het vormt de verantwoording van de evenwichtige overstap naar de nieuwe pensioenregeling. Wij helpen werkgevers en ondernemingsraden met advies en ondersteuning over pensioentransitie en het opstellen van een transitie- en communicatieplan. 

Actuarieel rekenen

Bij pensioenadvisering zijn actuariële berekeningen onmisbaar. Voor het juiste inzicht dient pensioen altijd vertaald te worden naar de waarde die het nu, in de toekomst, of in het verleden vertegenwoordigt. Actuariële berekeningen zijn berekeningen die de actuariële waarde van pensioen, schade of pensioenregelingen in kaart brengen. Het doel van een actuariële berekening is om erachter te komen wat de contante waarde is van een bepaald opgebouwd kapitaal, zoals een pensioen of levensverzekering.

Heeft u direct een vraag?

Wij helpen u graag.