Pensioentransitie Werkgevers Nederlands Pensioenbureau - Legal

Pensioenadvies voor OR en PVT

Pensioenadvies en -ondersteuning voor het transitieplan van uw organisatie 

Aandachtspunten bij wijziging van pensioenregeling 

Bent u lid van een ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of op een andere manier betrokken bij werknemersvertegenwoordiging? Uw werkgever zal om advies vragen en instemming over de nieuwe pensioenen.


Iedere werkgever moet het  transitieplan opstellen. Over alle wijzigingen moet de werkgever overeenstemming met de werknemers bereiken. Het plan vormt de basis van de overstap en wordt meegezonden bij het verzoek om instemming voor de wijziging van de pensioenovereenkomst aan de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV). Tenzij er vakbonden bij betrokken zijn en zij er inhoudelijk over gaan.


Waar moet u als OR op letten bij wijziging van de pensioenregeling:

  •  Instemmingsrecht: Elke wijziging en het onderbrengen van de van de pensioenregeling vereist instemming van de ondernemingsraad;

  • Informeren: Laten bijpraten en informeren over het pensioenakkoord en pensioen in het algemeen;

  • Consequenties: Laat verschillende scenario’s doorrekenen. Maak hierbij een vergelijk met de consequenties van de wijziging voor de pensioenkosten en laat de pensioenaanspraken  inzichtelijk maken;

  • Opstellen plan: Samen met de werkgever een transitie- en communicatieplan opstellen.

Wist u dat de OR op kosten van de ondernemer een externe deskundige inschakelen. Voorwaarde is wel dat de werkgever vooraf in kennis is gesteld van de kosten. (Wet op de ondernemingsraden (WOR))

Waarmee kunnen wij u als OR helpen?

Pensioenadvies

Wij, als externe deskundige, kunnen u helpen om het voorstel van de werkgever voor wijziging van de pensioenregeling (instemmingsverzoek) op juiste waarde in te schatten. Waar nodig doen wij voorstellen voor verbeteringen van het aanbod van de werkgever. Wij kunnen u tevens deskundige bijstand leveren in de onderhandelingen met de werkgever over wijziging van de pensioenregeling.

Second opinion

Om  een zo goed beeld te krijgen van de consequenties van wijziging van de pensioenregeling worden verschillende scenario’s vergeleken met de huidige regeling. Wij rekenen de verschillende scenario’s en de huidige regeling voor u door. Wij kunnen met behulp van de Uniform Reken Methodiek (URM) de berekeningen controleren en nagaan of de juiste uitgangspunten zijn gehanteerd. Indien gewenst kunnen wij ook verschillende scenario’s van de pensioenregeling uitwerken die als tegenvoorstel kunnen worden voorgelegd bij de werkgever. 


Webinars over pensioentransitie

Pensioen is geen alledaagse bezigheid voor een ondernemingsraad. De pensioenkennis van de ondernemingsgraad is misschien niet up-to-date of helemaal niet aanwezig indien de ondernemingsraad voor het eerst met pensioen in aanraking komt. Wij kunnen de ondernemingsraad bij het wijzigingstraject een (korte) webinar over pensioen geven om de pensioenkennis te updaten of tot zich te nemen.

Hoe kunnen wij u helpen?

Wij horen het graag