Pensioentransitie advies OR en PVT

Pensioenadvies voor ondernemingsraad en personeelsvertegenwoordiging over het transitieplan 

Aandachtspunten OR en PVT bij wijziging pensioenregeling 

Bent u lid van een ondernemingsraad, personeelsvertegenwoordiging of op een andere manier betrokken bij werknemersvertegenwoordiging? Uw werkgever zal om advies vragen en instemming over de nieuwe pensioenen.


Iedere werkgever moet het transitieplan opstellen. Over alle wijzigingen moet de werkgever overeenstemming met de werknemers bereiken. Het plan vormt de basis van de overstap en wordt meegezonden bij het verzoek om instemming voor de wijziging van de pensioenovereenkomst aan de ondernemingsraad (OR), personeelsvertegenwoordiging (PVT) of personeelsvergadering (PV). Tenzij er vakbonden bij betrokken zijn en zij er inhoudelijk over gaan.


Waar moet u als OR op letten bij wijziging van de pensioenregeling:

  •  Instemmingsrecht: Elke wijziging en het onderbrengen van de van de pensioenregeling vereist instemming van de ondernemingsraad;

  • Informeren: Laten bijpraten en informeren over het pensioenakkoord en pensioen in het algemeen;

  • Consequenties: Laat verschillende scenario’s doorrekenen. Maak hierbij een vergelijk met de consequenties van de wijziging voor de pensioenkosten en laat de pensioenaanspraken  inzichtelijk maken;

  • Opstellen plan: Samen met de werkgever een transitie- en communicatieplan opstellen.

Aanvragen advies pensioentransitie

Pensioenconsultant

Pensioenadvies voor de ondernemingsraad

Wij, als externe deskundige, kunnen u helpen om het voorstel van de werkgever voor wijziging van de pensioenregeling (instemmingsverzoek) op juiste waarde in te schatten. Waar nodig doen wij voorstellen voor verbeteringen van het aanbod van de werkgever. Wij kunnen u tevens deskundige bijstand leveren in de onderhandelingen met de werkgever over wijziging van de pensioenregeling.


Second opinion pensioenvoorstel OR

Om een zo goed beeld te krijgen van de consequenties van wijziging van de pensioenregeling worden verschillende scenario’s vergeleken met de huidige regeling. Wij rekenen de verschillende scenario’s en de huidige regeling voor u door. Wij kunnen met behulp van de Uniform Reken Methodiek (URM) de berekeningen controleren en nagaan of de juiste uitgangspunten zijn gehanteerd. Indien gewenst kunnen wij ook verschillende scenario’s van de pensioenregeling uitwerken die als tegenvoorstel kunnen worden voorgelegd bij de werkgever.