Actuarieel rekenen Nederlands Pensioenbureau-Legal


Actuarieel rekenen

  "Onmisbaar bij deskundige pensioenadvisering"

Wat houdt actuarieel rekenen in?

Actuariële berekeningen zijn berekeningen die de actuariële waarde van pensioen, schade of pensioenregelingen in kaart brengen. Het doel van een actuariële berekening is om erachter te komen wat de contante waarde is van een bepaald opgebouwd kapitaal, zoals een pensioen of levensverzekering.


Bij het maken van actuariële berekeningen wordt er rekening gehouden met het rendement van het kapitaal dat men door de jaren heen heeft opgebouwd en met de kans dat iemand binnen een bepaalde periode komt te overlijden. Hoe hoger de kans op overlijden, des te hoger het risico en des te lager het uit te keren bedrag. Daarnaast kan ook rekening worden gehouden met de kans op arbeidsongeschiktheid of de blijfkans van een werknemer. Verschillende soorten actuariële berekeningen zijn o.a.:


  • Bepaling van de pensioenschade (bij ontslag) in verband met juridisch onvolledig uitgevoerde wijzigingen in pensioenregelingen;

  • Berekening van pensioenwaardes;

  • Berekening van transitievergoeding (bij ontslag);

  • Bepaling van actuarieel waardeverschil bij een wijziging van een pensioenregeling;

  • Bepaling van de actuariële waarde van mogelijke pensioenrisico’s bij een due diligence onderzoek.

Waarom Nederlands Pensioenbureau Legal

Met 30 jaar ervaring op het gebied van pensioen bezitten onze deskundigen de benodigde kennis om actuariële berekeningen uit te voeren. Schakel onze hulp in bij het maken van actuariële berekeningen!

Heeft u direct een vraag?

Wij helpen u graag.

arrow_drop_up arrow_drop_down