arrow_drop_up arrow_drop_down
 Deskundige bijstand werkgever

   Wij beantwoorden al uw pensioen-gerelateerde vragen waardoor u het pensioen van         uw werknemers goed kunt regelen.

Wat houdt onze deskundige bijstand in?

Nederlands Pensioenbureau is dé deskundige partij in de pensioenbranche. Met onze specifieke kennis begeleiden en ondersteunen wij werkgevers op pensioengebied. Voor uw werknemers wilt u graag het pensioen goed regelen. U wilt een passende pensioenregeling waarbij prijs-prestatie verhouding belangrijk is.


Onze consultants zijn opgeleid in arbeidsrecht, pensioenrecht en actuariële deskundigheid. Met deze kennis analyseren wij alle mogelijkheden voor een passende pensioenregeling, inclusief de mogelijke (verplichte) aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Onze juristen zorgen dat de arbeidsrechtelijke risico’s worden uitgesloten en onze actuariële rekenaars berekenen de pensioenregeling die uw organisatie de beste prijs-prestatie oplevert.

Begeleiding bij pensioenvraagstukken

Pensioenvraagstukken beantwoorden

Pensioen krijgt onterecht weinig aandacht in het bedrijfsleven. Dat kan consequenties hebben, bijvoorbeeld wanneer de werkzaamheden binnen het bedrijf van aard veranderen of wanneer de samenstelling en/of verhouding van de werkzaamheden wijzigt. Het gevolg is dat u mogelijk aangeschreven wordt door een bedrijfstakpensioenfonds en u mogelijk met terugwerkende kracht pensioenpremie moet betalen. Een ander scenario is ontslag, waarbij pensioenschade optreedt. In beide gevallen ontstaan er pensioenvraagstukken die specifieke pensioenkennis vergen. Met onze deskundige kennis beantwoorden wij al uw pensioenvraagstukken. Hiermee minimaliseren wij mogelijke pensioen-gerelateerde consequenties. 


Pensioenadvies due diligence bij fusie en overname

Gaat uw fuseren of een onderneming overnemen? In dit geval is een due diligence onderzoek onmisbaar.  Met onze deskundigheid op het gebied van pensioen brengen wij de pensioenrisico's in kaart bij due diligence.


Advies collectief pensioen

Heeft u behoefte aan pensioenadvies over een collectieve pensioenregeling? Om deskundig (collectief) pensioenadvies te kunnen geven, is er veel informatie nodig over de onderneming, financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, bestaande kennis en ervaringen met pensioen en de verwachte ontwikkelingen voor de toekomst. Aan de hand hiervan kunnen wij een volledig onafhankelijk advies geven.


Wij begeleiden u stap voor stap in het pensioenadvies traject. Tijdens het traject krijgt u de nodige ruimte om de juiste keuzes te maken. Wij bieden u de nodige informatie en kennis hiervoor.

Actuarieel rekenen

Bij pensioenadvisering zijn actuariële berekeningen onmisbaar. Actuariële berekeningen zijn berekeningen die de actuariële waarde van pensioen, pensioenschade of pensioenregelingen in kaart brengen. Het doel van een actuariële berekening is om erachter te komen wat de contante waarde is van een bepaald opgebouwd kapitaal, zoals een pensioen of levensverzekering. Soorten actuariële berekeningen zijn o.a.:


  • Pensioenschade bij ontslag;
  • Bepaling schade in verband met juridisch onvolledig uitgevoerde wijzigingen in pensioenregelingen;
  • Berekening van pensioenwaardes;
  • Bepaling van actuarieel waardeverschil van een pensioenregeling wijziging;
  • Bepaling actuariële waarde mogelijke pensioenrisico’s bij due diligence onderzoek.

Werkingssfeeronderzoek

Een werkingssfeeronderzoek is een onderzoek waarbij de werkzaamheden binnen de onderneming vergeleken worden met de werkzaamheden zoals die in het hoofdzakelijkheidscriterium zijn omschreven. Deze vergelijking wordt gemaakt op basis van criteria zoals loonsom, omzet werkzaamheden en/of de gewerkte uren. Met onze deskundigheid voeren wij een onafhankelijke werkingssfeeronderzoek uit voor bedrijf. Door preventief of een validatie werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren, kunt u de risico's van een verplichte aanschrijving bij een bedrijfstakpensioenfonds in kaart laten brengen.

Heeft u direct een vraag?

Welkom!