Tarieven voor werkgevers


Deskundige bijstand werkgever

Wij beantwoorden al uw pensioen-gerelateerde vragen waardoor u het pensioen van uw werknemers goed kunt regelen.

Wat houdt onze deskundige bijstand in?

Nederlands Pensioenbureau is dé deskundige partij in de pensioenbranche. Met onze specifieke kennis begeleiden en ondersteunen wij werkgevers op pensioengebied. Voor uw werknemers wilt u graag het pensioen goed regelen. U wilt een passende pensioenregeling waarbij prijs-prestatie verhouding belangrijk is.


Onze consultants zijn opgeleid in arbeidsrecht, pensioenrecht en actuariële deskundigheid. Met deze kennis analyseren wij alle mogelijkheden voor een passende pensioenregeling, inclusief de mogelijke (verplichte) aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds. Onze juristen zorgen dat de arbeidsrechtelijke risico’s worden uitgesloten en onze actuariële rekenaars berekenen de pensioenregeling die uw organisatie de beste prijs-prestatie oplevert.

Begeleiding bij pensioenvraagstukken

Pensioenvraagstukken beantwoorden

Pensioen krijgt soms onterecht weinig aandacht in het bedrijfsleven. Wanneer werkzaamheden binnen het bedrijf van aard veranderen of wanneer de samenstelling en/of werkzaamheden wijzigen kan dat consequenties hebben voor de pensioenregeling. Een gevolg kan zijn dat u aangeschreven wordt door een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) en u mogelijk met terugwerkende kracht pensioenpremie moet betalen. Een ander mogelijk scenario is ontslag, waarbij pensioenschade optreedt. In beide gevallen ontstaan er pensioenvraagstukken die specifieke pensioenkennis vergen. Met onze deskundige kennis beantwoorden wij al uw pensioenvraagstukken. Hiermee minimaliseren wij mogelijke pensioen-gerelateerde consequenties. 


Pensioenadvies due diligence bij fusie en overname

Gaat u fuseren of een onderneming overnemen? In beide gevallen is een due diligence onderzoek onmisbaar.  Met onze deskundigheid op het gebied van pensioen brengen wij de pensioenrisico's in kaart bij due diligence.


Advies collectief pensioen

Heeft u behoefte aan pensioenadvies over een collectieve pensioenregeling? Om deskundig (collectief) pensioenadvies te kunnen geven, is er veel informatie nodig over de onderneming, financiële positie, doelstellingen, risicobereidheid, bestaande kennis en ervaringen met pensioen en de verwachte ontwikkelingen voor de toekomst. Aan de hand hiervan kunnen wij een volledig onafhankelijk advies geven.


Wij begeleiden u stap voor stap in het pensioenadvies traject. Tijdens het traject krijgt u de nodige ruimte om de juiste keuzes te maken. Wij bieden u de nodige informatie en kennis hiervoor.

Wanneer heeft een werkgever een actuariële berekening nodig?

Bij pensioenadvisering zijn actuariële berekeningen onmisbaar. Actuariële berekeningen zijn berekeningen die de actuariële waarde van pensioen, pensioenschade of pensioenregelingen in kaart brengen. Het doel van een actuariële berekening is om erachter te komen wat de contante waarde is van een bepaald opgebouwd kapitaal, zoals een pensioen of levensverzekering. Soorten actuariële berekeningen zijn o.a.:


  • Pensioenschade bij ontslag;

  • Bepaling van de schade in verband met juridisch onvolledig uitgevoerde wijzigingen in pensioenregelingen;

  • Berekening van pensioenwaardes;

  • Bepaling van actuarieel waardeverschil van een pensioenregeling bij een wijziging;

  • Bepaling van een actuariële waarde van pensioenrisico’s bij een due diligence onderzoek;

  • Pensioenfondsverplichting;

  • Controle pensioenpremie. 

BPF-CAO werkingssfeeronderzoek

Een werkingssfeeronderzoek is een onderzoek waarbij de werkzaamheden binnen de onderneming vergeleken worden met de werkzaamheden zoals die in de verplichtstellingsbeschikking van de desbetreffende cao en/of het bedrijfstakpensioenfonds zijn omschreven. Deze vergelijking wordt gemaakt op  basis van criteria zoals loonsom, omzet werkzaamheden en/of de gewerkte uren.


Ook is bedrijfsvoering aan verandering onderhevig. Hierdoor is het mogelijk dat er wijzigingen plaatsvinden in de genoemde criteria en dat uw bedrijf hierdoor onder een ander bedrijfstakpensioenfonds valt.  Met onze deskundigheid voeren wij een onafhankelijke werkingssfeeronderzoek uit voor uw bedrijf.


Door preventief of een validatie werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren, kunt u de risico's van een verplichte aanschrijving bij een bedrijfstakpensioenfonds voor uw bedrijf in kaart laten brengen.

Heeft u direct een vraag?

Wij helpen u graag.

arrow_drop_up arrow_drop_down