arrow_drop_up arrow_drop_down
Deskundige bijstand advocaat

Wij zijn uw vaste aanspreekpunt bij alle pensioen-gerelateerde vraagstukken.

Wat houdt onze deskundige bijstand in?

Nederlands Pensioenbureau is dé deskundige partij in de pensioenbranche. Met onze specifieke kennis begeleiden en ondersteunen wij advocaten op pensioengebied. Wij helpen u met het uitbreiden van pensioenkennis binnen

arbeids- /ondernemingsrecht, waardoor u uw meerwaarde voor uw cliënt vergroot. 


Onze consultants zijn opgeleid in arbeidsrecht, pensioenrecht en actuariële deskundigheid. Hierdoor kunnen wij de meest complexe pensioenvraagstukken beantwoorden, pensioenadvies geven bijvoorbeeld bij fusie en overname, actuariële berekeningen maken, de mogelijke pensioenschade die bij een ontslag optreedt analyseren en een BPF-werkingssfeeronderzoek uitvoeren ten behoeve van uw cliënt. 

Begeleiding bij pensioenvraagstukken

Pensioenvraagstukken beantwoorden

De belangstelling voor het onderwerp pensioen neemt toe. Pensioen wordt vaak als complex ervaren en kan interessante vragen met zich meebrengen. Pensioen en arbeidsrecht zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Nederlands Pensioenbureau Legal ondersteunt en is complementair aan uw sectie arbeidsrecht.  Wij beantwoorden complexe pensioenvraagstukken en vertalen deze naar begrijpelijke taal voor uw cliënten. 


Pensioenadvies due diligence bij fusie en overname

Gaat uw cliënt fuseren of een onderneming overnemen? In dit geval is een due diligence onderzoek onmisbaar.  Met onze deskundigheid op het gebied van pensioen brengen wij de pensioenrisico's in kaart bij due diligence.

Actuarieel rekenen

Bij pensioenadvisering zijn actuariële berekeningen onmisbaar. Actuariële berekeningen zijn berekeningen die de actuariële waarde van pensioen, pensioenschadeschade of pensioenregelingen in kaart brengen. Het doel van een actuariële berekening is om erachter te komen wat de contante waarde is van een bepaald opgebouwd kapitaal, zoals een pensioen of levensverzekering. Soorten actuariële berekeningen zijn o.a.:


  • Analyse pensioenschade bij ontslag;

  • Bepaling schade in verband met juridisch onvolledig uitgevoerde wijzigingen in pensioenregelingen;

  • Berekening van pensioenwaardes;

  • Bepaling van actuarieel waardeverschil van een pensioenregeling wijziging;

  • Bepaling actuariële waarde mogelijke pensioenrisico’s bij due diligence onderzoek.

Analyse pensioenschade bij ontslag

Met pensioenschade bedoelen wij de schade die een werknemer heeft opgelopen in zijn diensttijd door wijzigingen in de pensioenregelingen. Deze wijzigingen hebben vaak een versobering van de pensioenregeling tot gevolg. Dit resulteert in een lager pensioen voor de werknemer.


Door de schade te analyseren en de juridische grondslag hiervoor in kaart te brengen, ontstaat voor werknemers een uitstekende onderhandelingspositie. Dit doen wij door middel van deskundige bijstand en actuariële berekeningen.

Werkingssfeeronderzoek

Een werkingssfeeronderzoek is een onderzoek waarbij de werkzaamheden binnen de onderneming vergeleken worden met de werkzaamheden zoals die in het hoofdzakelijkheidscriterium zijn omschreven. Deze vergelijking wordt gemaakt op basis van criteria zoals loonsom, omzet werkzaamheden en/of de gewerkte uren. Met onze deskundigheid voeren wij een onafhankelijke werkingssfeeronderzoek uit voor uw cliënt. Door preventief of een validatie werkingssfeeronderzoek te laten uitvoeren, kunt u de risico's van een verplichte aanschrijving bij een bedrijfstakpensioenfonds in kaart laten brengen.

Heeft u direct een vraag?

Welkom!