Pensioenadviseur voor advocaten

Pensioenconsultant voor advocaten

Krijgt u als advocaat te maken met pensioenvraagstukken bij uw cliënten? Dan trekken wij graag samen met u op. Wij zijn uw vaste aanspreekpunt bij alle pensioenzaken.

Deskundige bijstand pensioen voor advocaten

Met onze specifieke kennis begeleidt en ondersteunt Nederlands Pensioenbureau Legal  advocaten op pensioengebied. Wij helpen u met het uitbreiden van pensioenkennis binnen arbeids- en/of ondernemingsrecht, waardoor u uw meerwaarde voor uw cliënt vergroot. 


Onze consultants zijn opgeleid in arbeidsrecht, pensioenrecht en actuarieel rekenen. Hierdoor kunnen wij de meest complexe pensioenvraagstukken beantwoorden, pensioenadvies geven bij fusie en overname, actuariële berekeningen maken, de mogelijke pensioenschade die bij een ontslag optreedt analyseren en een BPF-werkingssfeeronderzoek uitvoeren voor uw cliënt. 

Begeleiding bij pensioenvraagstukken

Pensioenvraagstukken beantwoorden

De belangstelling voor het onderwerp pensioen neemt toe. Pensioen wordt vaak als complex ervaren en kan interessante vragen met zich meebrengen. Pensioen en arbeidsrecht zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden. Nederlands Pensioenbureau Legal ondersteunt en is complementair aan uw sectie arbeidsrecht.  Wij beantwoorden complexe pensioenvraagstukken en vertalen deze naar begrijpelijke taal voor uw cliënten. 


Pensioenadvies due diligence bij fusie en overname

Gaat uw cliënt fuseren of een onderneming overnemen? In dit geval is een due diligence onderzoek onmisbaar.  Met onze deskundigheid op het gebied van pensioen brengen wij de pensioenrisico's in kaart bij due diligence.

Actuarieel rekenen

Actuariële berekeningen zijn berekeningen die de waarde van pensioen, pensioenschade of pensioenregelingen in kaart brengen. Ook in de sectie arbeidsrecht zijn actuariële berekeningen onmisbaar. 

Analyse pensioenschade bij ontslag

Met pensioenschade bedoelen wij de schade die een werknemer heeft opgelopen in zijn diensttijd door wijzigingen in de pensioenregelingen. Deze wijzigingen hebben vaak een versobering van de pensioenregeling tot gevolg. Dit leidt tot een lager pensioen voor de werknemer. Door ontslag kan ook toekomstige pensioenschade ontstaan. Door de pensioenschade te analyseren en de juridische grondslag hiervoor in kaart te brengen, ontstaat voor werknemers een uitstekende onderhandelingspositie.

Deskundige bijstand voor advocaten de praktijk

Analyse Pensioenschade

Een arbeidsrechtadvocaat kampt met een ontslagzaak. Hij vermoedt dat er pensioenschade is ontstaan door een omzetting van de pensioenregeling van eindloon naar beschikbare premie. Wij hebben de potentiële schade geanalyseerd en de juridische grondslag hiervoor in kaart gebracht. Mede door onze actuariële berekeningen en juridische onderbouwing is er een uitstekende onderhandelingspositie ontstaan en heeft de advocaat een aanzienlijke hogere ontslagvergoeding voor zijn cliënt bedongen.

Onderzoek werkingssfeer verplichting

Een Duits bedrijf wil net over de grens in Nederland een groot distributiecentrum plaatsen. Aangezien het bedrijf met de Nederlandse wet- en regelgeving in aanraking komen hebben zij een arbeidsrechtadvocaat ingeschakeld om alle arbeidsvoorwaardelijke bijkomstige zaken te regelen. Echter het onderdeel BPF en CAO werkingssfeerverplichting heeft ze aan NPB Legal als onpartijdige en deskundige partij uitbesteed.  

Heeft u direct een vraag?

Wij helpen u graag.

null