Actuarieel rekenen

Nieuwe pensioenregeling 

Wij geven advies voor werkgevers en andere betrokken partijen over de keuze voor een nieuwe pensioenregeling. Hierbij houden wij al rekening met de veranderingen in het Nederlands pensioenstelsel.

Nieuwe pensioenregeling voor werkgevers

Bent u op zoek naar een nieuwe pensioenregeling voor het personeel? Wij kunnen u hierbij adviseren. Onze specialisten hebben onder andere ervaring met deze situaties:

  • Van middelloon of eindloon naar beschikbare premie

  • Verlengen of aanpassen van een beschikbarepemiergeling

  • Opstarten nieuwe regeling (er is nog geen pensioen geregeld)

Werkwijze nieuwe pensioenregeling

Om de juiste pensioenregeling voor uw organisatie te vinden, beginnen wij met een marktverkenning. Op die manier brengen we mogelijkheden in kaart die het beste bij uw bedrijf passen. Dit geeft ook direct een schatting van de kosten. Op die manier heeft u inzicht in welke regeling bij uw bedrijf past en de financiële haalbaarheid. Daarna nemen we u mee in het complete proces zodat u weet wat er allemaal bij een nieuwe pensioenregeling komt kijken. Ook het informeren van de werknemers over de nieuwe pensioenregeling hoort hierbij.

Mogelijkheden nieuw pensioen in de toekomst

Bij de huidige pensioenregeling zijn de mogelijkheden een uitvoeringsovereenkomst en een premieovereenkomst. Bij uitvoeringsovereenkomsten zoals de middelloonregeling of eindloonregeling is er een vaste pensioenuitkering overeengekomen. Bij premieovereenkomst zoals een beschikbarepremieregeling staat het pensioen staat nog niet vast, wel het premieverloop.


Na ingang van de Wet toekomst pensioenen is er alleen nog sprake van een beschikbarepremieregeling. In de praktijk worden nu ook al vrijwel alleen maar premieovereenkomsten gestart.