Werkingssfeeronderzoek: hoe werkt dat?

Werkingssfeeronderzoek: hoe werkt dat?

Wat is werkingssfeeronderzoek precies? En waar dient het voor? En waar dient het voor? Bij werkingssfeeronderzoek wordt gecontroleerd of een werkgever verplicht is zich aan te melden bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Dit is nodig om schade voor de werkgever, maar ook voor de accountant of adviseur, te voorkomen.

Wat zijn bedrijfspensioenfondsen?

Om werkingssfeeronderzoek verder uit te leggen, is het belangrijk om in het Nederlandse pensioenstelsel te duiken. Ons huidige pensioenstelsel beschikt enerzijds over pensioenfondsen, waar diverse bedrijfstakken onder vallen. Deze bedrijfstakpensioenfondsen hebben bepaalde voorwaarden die voor iedereen in die bedrijfstak gelden. Rond de 80 procent van alle werkgevers in Nederland behoort tot een verplicht gesteld pensioenfonds. Dit betekent dat de overige 20 procent ‘vrije keuze’ heeft voor een verzekerde pensioenregeling.

Werkingssfeeronderzoek uitgelegd

Is er sprake is van een verplichte deelname bij een BPF of niet? Dat wordt bij een werkingssfeeronderzoek vastgesteld. Een onafhankelijke partij voert dit uit. Hiervoor zijn diverse BPF-deskundigen opgeleid. De deskundige kijkt eerst naar de (openbaar) beschikbare gegevens van de onderneming, zoals de website, KVK-inschrijving en functieomschrijvingen van werknemers. Hierna volgt de beoordeling van bestaande pensioenfondsen en de toetsing van de werkzaamheden. Blijkt hier niet direct uit of de onderneming wel of niet onder een verplichtstelling valt? Dan gaat het onderzoek verder.

Wanneer laat u dit onderzoek doen?

Om verschillende redenen kunt u werkingssfeeronderzoek laten uitvoeren:

  • Bij de start van een onderneming
  • Wanneer de werkzaamheden van uw onderneming wijzigen
  • Wanneer de verhouding personeel in loondienst wijzigt ten opzichte van interim werknemers
  • Vanwege de aanschrijving door een BPF
  • Wanneer u als adviseur, advocaat of accountant een advies moet geven over pensioenregelingen
  • Wanneer u als werkgever een eerder gegeven werkingssfeerverklaring wil laten controleren

Werkingssfeeronderzoek en de aansluiting bij pensioenfondsen

Bij veel bedrijven is direct duidelijk of zij moeten aansluiten bij een BPF. Uitgebreid onderzoek is dan niet nodig. De moeilijkheid zit ‘m bij de groep bedrijven waarvan dit niet in één oogopslag duidelijk is. Soms is het echt lastig te bepalen onder welke verplichtstelling de activiteiten precies vallen.

Een voorbeeld is dat van de slager in de supermarkt. Een supermarkt valt onder het Pensioenfonds Detailhandel. Maar het is mogelijk dat de slager in die supermarkt onder het Pensioenfonds van de Slagerij valt. Welk pensioenfonds is afhankelijk van of de slager alleen maar vlees verpakt, of dat deze ook echt vlees bewerkt. Er moet onderzocht worden wat de slager exact doet.

Conclusies werkingssfeeronderzoek

Uit het werkingssfeeronderzoek volgt één van de drie onderstaande conclusies:

  1. Aansluiten is niet verplicht
  2. Aansluiting is verplicht
  3. Onderzoek geeft onvoldoende uitsluitsel

Bij verplichte aansluiting kijkt de deskundige naar de mogelijke terugwerkende kracht van de verplichtstelling en de mogelijkheid tot vrijstelling. Verder contact met de werkgever en het bedrijfstakpensioenfonds (of meerdere pensioenfondsen) is noodzakelijk voor het vervolg.

De dienstverlening van BPF-CAO Auditbureau

Omdat deze materie juridisch zo complex is en verstrekkende gevolgen kan hebben, hebben wij alle informatie verzameld op onze website bpf-cao.nl. Daar vindt u ook een overzicht van bedrijfstakpensioenfondsen en een uitleg over wanneer een pensioenregeling verplicht is.De redactie van Nederlands Pensioenbureau Legal publiceert regelmatig nieuwsberichten en columns.