Verplichtstelling van Bedrijfstakpensioenfonds Vervoer en Duitse chauffeurs

Verplichtstelling van Bedrijfstakpensioenfonds Vervoer en Duitse chauffeurs

Kortgeleden was er aan het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden een zeer belangrijke zaak tussen het bedrijfstakpensioenfonds voor het Beroepsgoederenvervoer over de weg (Bpf Vervoer) en een Nederlands transportbedrijf. Van de 90 medewerkers  van de in Nederland gevestigde onderneming hebben er 10 de Duitse nationaliteit. Aan de rechter de vraag of deze Duitse werknemers onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds Vervoer zouden moeten vallen.

Nederlandse rechtskeuze voor in het buitenland werkende buitenlandse medewerkers

Daarnaast werken en wonen de werknemers ook nog eens in Duitsland. Het bedrijf is gespecialiseerd in transport van groente, fruit en bloemen van Nederland naar Duitsland. Goederen worden in Nederland geladen en vervolgens vervoerd naar Duitsland. In ongeveer de helft van de gevallen vinden er retourvrachten plaats. De chauffeurs rijden met een auto met Nederlands kenteken en voor het grootste deel van hun arbeidstijd in Duitsland. Het is zeer belangrijk om te vermelden dat de arbeidsovereenkomsten een rechtskeuze voor het Nederlands recht bevatten.

De uitspraak van het hof

Wat betreft de medewerkers die doorgaans in Nederland werken is het hof zeer duidelijk. Zij vallen onder de verplichtstelling van het bedrijfstakpensioenfonds. Met betrekking tot de chauffeurs, die vanwege bedrijfsefficiency meestal in Duitsland werken, is het wat moeilijker. De wet Bpf 2000 en de verplichtstelling gelden ook voor in het buitenland werkende medewerkers van in Nederland gevestigde bedrijven mits er gekozen is voor een arbeidsovereenkomst naar Nederlands recht.

Rechtskeuze voor het Nederlands recht in de arbeidsovereenkomst

Dit laatste is gelijk het zwaarwegende in dit arrest. Omdat de rechtskeuze voor het Nederlands recht in dit geval voor het hof leidend was. Een rechtskeuze voor Nederlands recht betekent automatisch aansluiting bij het Bpf Vervoer. Bij een overeenkomst naar Duits recht zouden de chauffeurs namelijk niet verplicht aangesloten zijn bij het bedrijfstakpensioenfonds.

De mogelijkheden voor transportbedrijven

Wanneer een bedrijf jarenlang premies heeft betaald voor in het buitenland werkende buitenlandse medewerkers en waarbij geen expliciete rechtskeuze voor het Nederlands recht in de arbeidsovereenkomsten is gemaakt, zou het zomaar kunnen dat een transportbedrijf deze premies terug kan vorderen. Daarnaast kan het voor een transportonderneming ook interessant zijn om de rechtskeuze voor Nederlands recht uit de arbeidsovereenkomsten van werknemers te halen wanneer die in een ander land dan Nederland werkzaam zijn. Ook is het bij het ontbreken van een rechtskeuze belangrijk om te bekijken wat het gewoonlijk werkland is.

Wetgeving over bedrijfstakpensioenfondsen

Dit is een belangrijke rechtszaak voor transportbedrijven die met buitenlandse medewerkers werken. Werkgevers doen er goed aan om zich kundig te laten informeren over alle wetgeving omtrent bedrijfstakpensioenfondsen. Wat zijn de juridische aspecten? Heeft u een vraagstuk over het BPF landschap of zoekt u deskundige bijstand? Neem vrijblijvend contact met ons op. Wij helpen u graag.

De redactie van Nederlands Pensioenbureau Legal publiceert regelmatig nieuwsberichten en columns.