Is bij het werkingssfeeronderzoek van een pensioenadviesbureau sprake van wanprestatie?

Is bij het werkingssfeeronderzoek van een pensioenadviesbureau sprake van wanprestatie?

Een pensioenadviesbureau heeft in het kader van een verlenging van de pensioenovereenkomst van haar cliënt onderzoek gedaan naar de werkingssfeer van de betreffende onderneming. Dit onderzoek is onderdeel van een overeenkomst tot opdracht. De betreffende onderneming met 1.000 werknemers staat bij de KvK ingeschreven als gespecialiseerde groothandel in overige voedings- en genotmiddelen.

Is het werkingssfeeronderzoek wel deskundig?

Onderdeel van de verlenging van het pensioencontract is een werkingssfeer. Hierin wordt vastgesteld of er sprake is van een verplichte aansluiting bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF). Het pensioenadviesbureau heeft haar onderzoek gebaseerd op onder andere een telefonisch onderhoud met het pensioenfonds voor de Zoetwaren. Volgens de telefonische mededeling van het betreffende BPF valt de onderneming niet onder de verplichtstelling. Overigens lijkt het ons vreemd dat een bedrijfstakpensioenfonds op basis van een voorgelegde casus een telefonische mededeling doet. Blijkbaar neemt het pensioenadviesbureau daar genoegen mee en geeft aan dat de onderneming niet onder een verplichtgestelde pensioenregeling valt. Zij geeft nog wel aan dat wanneer de onderneming zekerheid wenst, zij dit separaat nog bij het betreffende bedrijfstakpensioenfonds kan voorleggen. Dat is toch juist de taak van een goed opdrachtnemer? Waarom zou je anders een onderzoek doen?

Oordeel van het bedrijfstakpensioenfonds

Nog geen maand nadat de pensioenregeling bij een verzekeraar is ondergebracht, wordt de onderneming door het betreffende BPF aangeschreven. Een bezwaar van de onderneming heeft geen zin gehad. De onderneming lijdt schade. Zij stelt het pensioenadviesbureau aansprakelijk voor deze schade.

Oordeel van de Rechtbank Rotterdam 

Op 20 januari 2021 achtte de rechtbank het pensioenadviesbureau aansprakelijk voor de schade die het gevolg is van haar advies om de pensioenregeling onder te brengen bij de pensioenuitvoerder (ECLI:NL:RBROT:2021:595). Hoe hoog deze schade is, zal in een aparte procedure worden gevoerd. Wellicht is het verstandig dat partijen dit onderling afspreken? Het pensioenadviesbureau heeft als goed opdrachtnemer de zorg van de uitvoering van haar advies in acht moeten nemen. Lees hierover meer in ons volgende blog.

Met onze dienst BPF-CAO Auditbureau voeren wij met onze BPF deskundigen onafhankelijke audits uit, juist om dit soort problemen voor te zijn. Neem voor aanvullende vragen en informatie gerust contact met ons op. Wij helpen u graag.

 

De redactie van Nederlands Pensioenbureau Legal publiceert regelmatig nieuwsberichten en columns.