Actuariële berekening aanvragen


Jurisprudentie en wetgeving

Belangrijke jurisprudentie en pensioenwetgeving

Over bedrijfstakpensioenfondsen en werkingssfeer is veel wetgeving en rechtspraak gepubliceerd. Well bedrijf al dan niet onder een bedrijfstakpensioenfonds valt, kan met de tijd veranderen. In de praktijk blijkt dat bedrijfsactiviteiten vaak geleidelijk, en soms plotseling, veranderen. Ook werkingssfeerbepalingen worden aangepast. Daarom adviseren wij werkgevers, accountants en advocaten over alles wat bij de pensioenregeling komt kijken.


Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie en wetgeving omtrent bedrijfstakpensioenfondsen.Met 30 jaar ervaring op het gebied van pensioen bezitten onze deskundigen de benodigde kennis om actuariële berekeningen uit te voeren. Schakel onze hulp in bij het maken van actuariële berekeningen!