15 november 2016 
2 min. leestijd

Column: Pensioenadvies hoort thuis bij accountantsorganisatie

Column: Pensioenadvies hoort thuis bij accountantsorganisatie

Naar mijn mening is de accountantsorganisatie, naast enkele gespecialiseerde adviesbureaus, de organisatie bij uitstek waar pensioenadvies thuishoort. Een pensioenregeling is immers gewoon een arbeidsrechtelijke aangelegenheid. En veel accountantsorganisaties doen dit met succes! Gemiddeld wordt vijf procent van de totale omzet uit pensioenadvies gehaald, blijkt uit ons eigen onderzoek.

Trend

Hoewel het schoorvoetend gaat en processen lange doorlooptijden kennen, is inmiddels wel een trend ingezet. Pensioenadvies over werkgever-werknemergerelateerd pensioen komt steeds vaker voor binnen de accountantsorganisatie. Wanneer dit om advisering over het juridische deel van het pensioen gaat, is de accountant van belangrijke waarde, voor zowel de klant als voor de accountantsorganisatie zelf.

Pensioenadvies is in het verleden te veel commercieel benaderd. Het waren namelijk de verzekeringsbemiddelaars die erbij betrokken werden en niet juridisch geschoolde adviseurs. Inmiddels verandert dit speelveld weliswaar langzaam, maar het zijn vooral de juridische zaken die in het verleden veronachtzaamd zijn. Daar maken advocaten vandaag de dag in toenemende mate gebruik van ten behoeve van werknemers die worden ontslagen.

Ondubbelzinnige instemming

Het blijkt bijna altijd dat wijzigingen in pensioenregelingen niet voldoen aan de ‘ondubbelzinnige instemming’ van de werknemer zoals de Hoge Raad dit al een paar keer heeft omschreven. Een ondubbelzinnige instemming van de werknemer met wijzigingen van zijn pensioenregeling is slechts aanwezig als de werknemer niet meer achteraf kan stellen dat hij bepaalde informatie niet gehad heeft bij de instemming. Dat de werknemer niet alle informatie heeft gehad is helaas bijna per definitie het geval.

Daarnaast ontbreekt praktisch altijd de handtekening van de werknemer als blijk van zijn instemming. Kortom, als je vandaag de dag een juridische scan doet op een pensioenregeling, dan vindt je per definitie wel iets belangrijks. Maar het goede nieuws is dat als je er tijdig bij bent, je bijna altijd een oplossing kunt vinden en de zaken alsnog juridisch goed kunt vastleggen. Daar ligt dan ook een (commerciële) taak voor de accountantsorganisatie.

Collectief pensioenadvies

Wij zien accountantsorganisaties steeds vaker collectief pensioenadvies geven en met resultaat. Het is niet alleen dankbaar advieswerk, maar biedt ook veel toegevoegde waarde voor de klant. Binnen accountantsorganisaties stelt meestal de belastingadviseur in samenwerking met de salarisafdeling het advies samen. Het onderbrengen van de zaak bij een verzekeraar wordt dan vaak weer overgelaten aan een adviseur die daar weer goed in is, of waar de klant de regeling al had lopen.

Vaak verloopt de samenwerking tussen de juridisch adviseur en de uiteindelijke tussenpersoon perfect. De taakverdeling tussen deze partijen is goed. De tussenpersoon die de zaak onderbrengt bij een verzekeraar moet weliswaar een Wft-adviestraject lopen, maar ook daar zien we dat een structurele samenwerking tussen de accountantsorganisatie en de bemiddelaar niet gepaard hoeft te gaan met dubbel werk.

Werkingssfeeronderzoek

Zo hoeft een bemiddelaar bijvoorbeeld zelf geen BPF werkingssfeeronderzoek te doen; hij moet alleen op grond van de Wft zelfstandig vaststellen dat al of geen werkingssfeer van toepassing is en dit vastleggen in het dossier. Dat kan hij best doen op basis van een rapport dat door de accountantsorganisatie is gemaakt. Als hij na bestudering hiervan de conclusie deelt en dit zodanig vastlegt, is dat op zich voldoende. Hij mag hierbij echter geen aansprakelijkheid uitsluiten.

Vijf procent extra

Kortom, met wat gedegen voorbereiding, een duidelijke visie en een plan van aanpak is het geven van pensioenadvies voor accountantsorganisaties een zeer geschikte bezigheid. En die vijf procent extra omzet is mooi meegenomen. Ten slotte moet de accountant ook denken aan zijn eigen oude dag.

Wilt u als accountant uzelf bijscholen in de pensioenwereld? Bekijk het aanbod van onze trainingen, speciaal voor u!

Over de schrijver