Jurisprudentie en pensioenwetgeving voor accountants


Jurisprudentie en wetgeving

over pensioen en BPF-gerelateerde zaken

Belangrijke jurisprudentie en pensioenwetgeving

Over bedrijfstakpensioenfondsen en werkingssfeer is veel wetgeving en rechtspraak gepubliceerd. Wie al dan niet onder een bedrijfstakpensioenfonds valt kan met de tijd veranderen. In de praktijk blijkt dat bedrijfsactiviteiten vaak geleidelijk aan, en soms plotseling veranderen. Ook werkingssfeerbepalingen worden aangepast. Onderstaand treft u een overzicht van de belangrijkste jurisprudentie en wetgeving omtrent bedrijfstakpensioenfondsen.Met 30 jaar ervaring op het gebied van pensioen bezitten onze deskundigen de benodigde kennis om actuariële berekeningen uit te voeren. Schakel onze hulp in bij het maken van actuariële berekeningen!

Heeft u direct een vraag?

Wij helpen u graag.