Payroll en WAB uitgelegd

                   De Wet Arbeidsmarkt in Balans brengt sinds 1 januari 2020 veranderingen

met zich mee voor de payroll dienstverlening. De pensioenwijziging is

sinds 1 januari 2021 van toepassing.


Wij vertellen u alles wat u als payrollwerkgever hierover moet weten.

PAYROLL
WAB

De Wet Arbeidsmarkt in Balans brengt per 1 januari 2020 veranderingen met zich mee voor de payroll dienstverlening. De pensioenwijziging is een jaar later van toepassing, namelijk per 1-1-2021. Wij vertellen u alles wat u als payrollwerkgever hierover moet weten.

PAYROLL
WAB


Wat is payrolling?

Payrolling is een bijzondere vorm van het ter beschikking (uitzenden) stellen van personeel. Bij deze vorm is de payrollorganisatie zelf de werkgever. De werknemers werken schriftelijk voor het payrollbedrijf, maar de werkzaamheden worden uitgevoerd bij het bedrijf dat hen inleent. Bij deze vorm neemt de payrollorganisatie alle werkgeverslasten over waardoor de inlener (opdrachtgever) volledig ontzorgd wordt.


Payrollwerkgever
De payrollorganisatie is de formele werkgever bij een payrollovereenkomst. 


Payrollwerknemer
De werknemer is de arbeidskracht die door de payrollorganisatie ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever/inlener.


Payrollopdrachtgever/inlener
Het bedrijf waar de payrollwerknemer gaat werken is de payrollopdrachtgever/inlener.

Wanneer is er sprake van payrolling?

Er is sprake van payrolling als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:


- De overeenkomst tussen de payrollorganisatie en inlener is niet tot stand gekomen in het kader van allocatie***;

- De inlener voert zelfstandig de werving en selectie uit van de werknemer of laat dit doen door een derde (niet zijnde de payrollorganisatie);

- De werknemer wordt exclusief aan de inlener ter beschikking gesteld door de payrollorganisatie.


***allocatie = het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Aanwijzingen dat er sprake is van de allocatiefunctie:

1. De payrollwerkgever heeft de arbeidskracht (zelf) geworven en geselecteerd.

2. De payrollwerkgever heeft als derde in bepaalde mate bemoeienis gehad met de werving en het selectieproces van de arbeidskracht voor de inlener. 

3. Er is sprake van een draaideurconstructie. Dit betekent dat de arbeidskracht eerder in dienst of anderszins werkzaam is geweest voor de inlener. 

4. Er is sprake van een tijdelijke vraag naar arbeid door de inlener.

5. De arbeidskracht voert structureel werkzaamheden uit bij de inlener.

6. De payrollwerkgever heeft een vacaturesite en intercedenten in dienst die actief arbeidskrachten werven en plaatsen.

Of er sprake is van exclusief ter beschikking stellen van een arbeidskracht hangt af van:

1. Welke afspraken tussen de opdrachtgever en de inlener zijn gemaakt (al dan niet schriftelijk, zoals een exclusiviteitsbeding);

2. Of de arbeidskracht is medegedeeld dat hij exclusief aan die onderneming ter beschikking wordt gesteld en dit ook feitelijk heeft plaatsgevonden;

3. Hoe lang de arbeidskracht al (exclusief) bij de inlener werkzaam is en of voorheen bij de inlener werkzaam is geweest;

4. Of de arbeidskracht ook met de inlener praktische zaken (bijvoorbeeld gerelateerd aan zijn arbeidsvoorwaarden) moet afspreken, zoals zijn vakanties

5. De inlener ook bemoeienis heeft met het personeelsbeleid ten behoeve van de werknemer, zoals functioneringsgesprekken.


Voor al deze indicaties geldt dat deze op zichzelf niet doorslaggevend zijn. Zij moeten door de payrollwerkgever en de inlener in onderlinge samenhang worden bezien.

Wat is payrolling?

Payrolling is een bijzondere vorm van het ter beschikking (uitzenden) stellen van personeel. Bij deze vorm is de payrollorganisatie zelf de werkgever. De werknemers werken schriftelijk voor het payrollbedrijf, maar de werkzaamheden worden uitgevoerd bij het bedrijf dat hen inleent. Bij deze vorm neemt de payrollorganisatie alle werkgeverslasten over waardoor de inlener (opdrachtgever) volledig ontzorgd wordt.


Payrollwerkgever
De payrollorganisatie is de formele werkgever bij een payrollovereenkomst. 


Payrollwerknemer
De werknemer is de arbeidskracht die door de payrollorganisatie ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever/inlener.


Payrollopdrachtgever/inlener
Het bedrijf waar de payrollwerknemer gaat werken is de payrollopdrachtgever/inlener.

Wanneer is er sprake van payrolling?

Er is sprake van payrolling als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:


- De overeenkomst tussen de payrollorganisatie en inlener is niet tot stand gekomen in het kader van allocatie***;

- De inlener voert zelfstandig de werving en selectie uit van de werknemer of laat dit doen door een derde (niet zijnde de payrollorganisatie);

- De werknemer wordt exclusief aan de inlener ter beschikking gesteld door de payrollorganisatie.


***allocatie = het samenbrengen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt

Aanwijzingen dat er sprake is van de allocatiefunctie:

1. De payrollwerkgever heeft de arbeidskracht (zelf) geworven en geselecteerd.

2. De payrollwerkgever heeft als derde in bepaalde mate bemoeienis gehad met de werving en het selectieproces van de arbeidskracht voor de inlener. 

3. Er is sprake van een draaideurconstructie. Dit betekent dat de arbeidskracht eerder in dienst of anderszins werkzaam is geweest voor de inlener. 

4. Er is sprake van een tijdelijke vraag naar arbeid door de inlener.

5. De arbeidskracht voert structureel werkzaamheden uit bij de inlener.

6. De payrollwerkgever heeft een vacaturesite en intercedenten in dienst die actief arbeidskrachten werven en plaatsen.

Of er sprake is van exclusief ter beschikking stellen van een arbeidskracht hangt af van:

1. Welke afspraken tussen de opdrachtgever en de inlener zijn gemaakt (al dan niet schriftelijk, zoals een exclusiviteitsbeding);

2. Of de arbeidskracht is medegedeeld dat hij exclusief aan die onderneming ter beschikking wordt gesteld en dit ook feitelijk heeft plaatsgevonden;

3. Hoe lang de arbeidskracht al (exclusief) bij de inlener werkzaam is en of voorheen bij de inlener werkzaam is geweest;

4. Of de arbeidskracht ook met de inlener praktische zaken (bijvoorbeeld gerelateerd aan zijn arbeidsvoorwaarden) moet afspreken, zoals zijn vakanties

5. De inlener ook bemoeienis heeft met het personeelsbeleid ten behoeve van de werknemer, zoals functioneringsgesprekken.


Voor al deze indicaties geldt dat deze op zichzelf niet doorslaggevend zijn. Zij moeten door de payrollwerkgever en de inlener in onderlinge samenhang worden bezien.

Payroll pensioenoplossing

Wat kunt u als payrollwerkgever doen om u goed voor te bereiden op de veranderingen binnen payrolling?

Wat is het doel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

De WAB is per 1 januari 2020 door de overheid in het leven geroepen om payrollwerknemers een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden. Zo bepaalt deze wet dat payrollwerknemers die in 2020 een contract krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever/inlener. 

Wat is het doel van de Wet Arbeidsmarkt in Balans?

De WAB is per 1 januari 2020 door de overheid in het leven geroepen om payrollwerknemers een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden. Zo bepaalt deze wet dat payrollwerknemers die in 2020 een contract krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en dezelfde rechtspositie krijgen als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever/inlener. 

DE WAB NU

Een payrollwerknemer gaat na 26 gewerkte weken pensioen opbouwen. 


De pensioenregeling wijkt in de meeste gevallen af van die van de collega's die in dienst zijn bij de inlener.

DE WAB VANAF 2021

Payrollwerknemers krijgen een adequate pensioenregeling die gelijk is aan die van de collega's die in dienst zijn bij de inlener. 


Deze regeling gaat in zodra de medewerker start met het verrichten van arbeid bij de inlener.

DÉ OPLOSSING VOOR WERKNEMERS

Moet u nog een payroll pensioenregeling afsluiten die aan de nieuwe wetgeving voldoet? Wees er snel bij en voorkom consequenties.


Bekijk onze oplossing en bespreek de mogelijkheden.

Geen pensioen geregeld?


Heeft u nog geen adequate pensioenregeling

geregeld? Wij vertellen u alles over de gevolgen hiervan

en wat uw mogelijkheden zijn.

Pensioenoplossing voor payroll

Wij bieden een simpele en efficiënte oplossing aan voor payrollwerkgevers in twee varianten:
de alles-in-1-oplossing of de oplossing-op-maat.

Payrollpensioen vanaf 2021


Wat is er per 1 januari 2021 veranderd voor het payrollpensioen en wat betekent dit voor u als werkgever?Neem contact op bij vragen