Pensioen voor payroll medewerkers

Vanaf 1 januari 2021 kunnen payroll medewerkers niet meer

bij het StiPP terecht! Payroll organisaties moeten hun 

werknemers in een adequate pensioenregeling

onderbrengen.  


Moet u dit regelen? Wij vertellen u wat de

pensioenregeling inhoudt en welke consequenties verbonden

zijn aan het niet naleven van de wetgeving.

Payrollpensioen vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 kunnen payroll werknemers niet meer bij het StiPP terecht! Payroll organisaties moeten hun werknemers in een adequate pensioenregeling onderbrengen. . 


Moet u dit regelen? Wij vertellen u wat de pensioenregeling inhoudt en welke consequenties verbonden zijn aan het niet naleven van de wetgeving.

Huidige rechtspositie payroll dienstverlening 

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans ingegaan. Deze wet heeft enkele wijzigingen met zich meegebracht voor de payroll dienstverlening:

👉 Payrollwerknemers kunnen geen gebruik meer maken van de bijzondere regels die gelden voor uitzendkrachten.

👉 De wettelijke regels rond de ketenregeling gelden ook voor de payrollwerknemer. 

👉 De payrollwerknemer maakt geen aanspraak op het uitzendbeding, de zogenoemde fase contracten (fase A+B in de ABU cao en fase 1+2 in de NBBU cao) en op de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Dit geldt ook voor contracten die al voor 1 januari 2020 lopen.


Uitzondering 1:  Is er sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een payrollwerknemer die vóór 1 januari 2020 is aangegaan? Dan geldt er een overgangsrecht. Dit houdt in dat de regels die voor 1 januari 2020 golden blijven
gelden tot afloop van het tijdelijk contract.


Uitzondering 2: Is er sprake van een uitzendbeding in de arbeidsovereenkomst van de payrollwerknemer? Deze komt per 1 januari 2020 per direct te vervallen. 

Payrolling en Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)

Payrollwerkgevers vielen voor 1 januari 2021 onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van StiPP als de werkgever voor meer dan 50% van het premieplichtig loon werknemers onder leiding en toezicht van een derde (de inlener) ter beschikking stelt. 


Werknemers bij een payrollwerkgever die onder de verplichtstelling vielen, werden in de oude situatie automatisch aangemeld bij de pensioenregeling van StiPP. 

Payrolling en StiPP vanaf 2021 

Vanaf 2021 vallen payrollwerknemers en payrollwerkgevers niet meer onder de verplichtstelling. Een gevolg kan zijn dat ook de uitzendwerkgever niet meer onder de verplichtstelling valt omdat er voor minder dan 50% van het premieplichtig loon werknemers ter beschikking worden gesteld. 


Als payrollwerknemers slechts een klein gedeelte van het totale werknemersbestand vertegenwoordigen, dan blijft de verplichte aansluiting bestaan, maar is het niet langer mogelijk de payrollwerknemer aan te melden bij StiPP. 

Payrollpensioen vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 heeft een payrollwerknemer recht op een ‘adequate pensioenregeling’. Als werkgever kunt u hier op twee manieren voor zorgen:

👉 Payrollwerknemers gaan meedoen met de pensioenregeling van de inlener waar zij werken;

👉 Uw payrollbedrijf treft een eigen pensioenregeling.

Eigen pensioenregeling treffen als payrollwerkgever

Als het payrollbedrijf kiest voor een eigen pensioenregeling, dan moet deze voldoen aan de voorwaarden:


✔ De werknemer bouwt vanaf de eerste werkdag pensioen op (geen wachttijd of drempelperiode).

✔ De pensioenregeling bevat ook een regeling voor het nabestaandenpensioen. Een nabestaandenpensioen keert een uitkering uit aan nabestaanden als de werknemer overlijdt;

✔ De premie die u voor het pensioen betaalt moet minstens gelijk zijn aan de ‘normpremie’. De normpremie wordt in de wet vastgelegd en wordt elk jaar berekend op basis van de gemiddelde werkgeverspremie bij alle pensioenfondsen in Nederland. 

✔ U mag de normpremie niet aan uw werknemers doorberekenen.

Huidige rechtspositie payroll dienstverlening 

Per 1 januari 2020 is de Wet Arbeidsmarkt in Balans ingegaan. Deze wet heeft enkele wijzigingen met zich meegebracht voor de payroll dienstverlening:

Payrollwerknemers kunnen geen gebruik meer maken van de bijzondere regels die gelden voor uitzendkrachten.

✔ De wettelijke regels rond de ketenregeling gelden voortaan ook voor de payrollwerknemer. 

✔ De payrollwerknemer maakt geen aanspraak meer op het uitzendbeding, de zogenoemde fase contracten (fase A+B in de ABU cao en fase 1+2 in de NBBU cao) en op de (langere) uitsluiting van de loondoorbetalingsverplichting. Dit geldt ook voor contracten die al voor 1 januari 2020 lopen.


Uitzondering 1:  Is er sprake van een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een payrollwerknemer die vóór 1 januari 2020 is aangegaan? Dan geldt er een overgangsrecht. Dit houdt in dat de regels die voor 1 januari 2020 golden blijven
gelden tot afloop van het tijdelijk contract.


Uitzondering 2: Is er sprake van een uitzendbeding in de arbeidsovereenkomst van de payrollwerknemer? Deze komt per 1 januari 2020 per direct te vervallen. 

Payrolling en Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP)

Payrollwerkgevers vielen voor 1 januari 2021 onder de werkingssfeer van de verplichtstelling van StiPP als de werkgever voor meer dan 50% van het premieplichtig loon werknemers onder leiding en toezicht van een derde (de inlener) ter beschikking stelt. 


Werknemers bij een payrollwerkgever die onder de verplichtstelling vielen, werden in de oude situatie automatisch aangemeld bij de pensioenregeling van StiPP. 

Payrolling en StiPP vanaf 2021 

Vanaf 1-1-2021 vallen payrollwerknemers niet meer onder de verplichtstelling. Een gevolg kan zijn dat ook de uitzendwerkgever niet meer onder de verplichtstelling valt omdat er voor minder dan 50% van het premieplichtig loon werknemers ter beschikking worden gesteld.


Als payrollwerknemers slechts een klein gedeelte van het totale werknemersbestand vertegenwoordigen blijft de verplichte aansluiting bestaan, maar is het niet langer mogelijk de payrollwerknemer aan te melden bij StiPP. 

Payrollpensioen vanaf 2021

Vanaf 1 januari 2021 heeft een payrollwerknemer recht op een ‘adequate pensioenregeling’. Als werkgever kunt u hier op twee manieren voor zorgen:

👉 Payrollwerknemers gaan meedoen met de pensioenregeling van de inlener waar zij werken;

👉 Uw payrollbedrijf treft een eigen pensioenregeling.

Eigen pensioenregeling treffen als payrollwerkgever

Als het payrollbedrijf kiest voor een eigen pensioenregeling, dan moet deze voldoen aan de voorwaarden:


✔ De werknemer bouwt vanaf de eerste werkdag pensioen op (geen wachttijd of drempelperiode).

✔ De pensioenregeling bevat ook een regeling voor het nabestaandenpensioen. Een nabestaandenpensioen keert een uitkering uit aan nabestaanden als de werknemer overlijdt;

✔ De premie die u voor het pensioen betaalt moet minstens gelijk zijn aan de ‘normpremie’. De normpremie wordt in de wet vastgelegd en wordt elk jaar berekend op basis van de gemiddelde werkgeverspremie bij alle pensioenfondsen in Nederland. 

✔ U mag de normpremie niet aan uw werknemers doorberekenen.


Conclusie: 

Wat is er veranderd?

 • Meer rechten voor payrollwerknemers;
 • Minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de inlener;
 • Minimaal dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener;
 • Payrollwerknemer heeft recht op een ‘adequate pensioenregeling’ vanaf 1 januari 2021;
 • Een pensioenregeling naar eigen keuze. Qua pensioenuitvoerder en gedeeltelijk qua invulling;
 • Meer vrijheid dankzij de WAB.

Conclusie:
Wat is er veranderd?

 • Meer rechten voor payrollwerknemers;
 • Minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden als werknemers in dienst van de inlener;
 • Minimaal dezelfde rechtspositie als werknemers in dienst van de inlener;
 • Recht op een ‘adequate pensioenregeling’ vanaf 1 januari 2021;
 • Een pensioenregeling naar eigen keuze. Qua pensioenuitvoerder en gedeeltelijk qua invulling;
 • Meer vrijheid dankzij de WAB.

Geen pensioen geregeld?

Heeft u geen adequate pensioenregeling geregeld? Wij vertellen u alles over de gevolgen

en uw mogelijkheden.


Payroll pensioenoplossing

Wat zijn per 2021 voor payrollwerkgevers de veranderingen geweest en wat betekent dit voor u?Payroll en WAB uitgelegd

Wanneer is er sprake van een 'Payrollovereenkomst' en wat betekent dit voor u als werkgever?Neem contact op bij vragen