Dé pensioenoplossing
voor payrollwerkgevers

Alles-in-één
Op-maat

Dé pensioenoplossing voor payrollwerkgevers

Alles-in-één
Op-maat

De 'alles-in-één' oplossing

Voldoet aan de minimale eisen van de adequate pensioenregeling.


> Ingangsdatum pensioenregeling

1 januari 2021


> Vanaf 1 deelnemer


> Werkgevers (norm-) premie

14,5% collectieve pensioengrondslag [1]


>Verplichte onderdelen

Ouderdomspensioen (OP)
Nabestaandenpensioen (NP)
Premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid (PVI)

> Vrijwillige onderdelen 

Vrijwillig bijsparen pensioen

ANW-hiaat


> Jaarlijkse wijzigingskosten pensioenuitvoerder i.v.m. herijking [2]

€ 250 per contract


> Eenmalige implementatiekosten pensioenuitvoerder 

€ 500 per contract


> Eenmalig advies en bemiddeling pensioenadviseur 

€ 995


> Jaarlijkse beheerskosten pensioenadviseur

€ 500 per pensioencontract (maximaal)


[1]  Premie inclusief: OP + PP + PVI + Admin. Kosten

[2] Jaarlijkse herijking op nieuwe wettelijke normpremie 

De 'oplossing-op-maat' 

Alles is mogelijk binnen de vereisten van de wetgeving.

 

> Eenmalige advies en bemiddeling pensioenadviseur
€ 995 + aanvullende advies a € 99 per uur

null

Geen pensioen geregeld?

Heeft u nog geen adequate pensioenregeling

geregeld? Wij vertellen u alles over de gevolgen hiervan

en wat uw mogelijkheden zijn.

Payroll pensioen vanaf 2021

Wat betekent de adequate pensioenregeling voor u als werkgever?Payroll en WAB uitgelegd

Wanneer is er sprake van een 'Payrollovereenkomst' en wat betekent dit voor u als werkgever?Neem contact op bij vragen