Aansprakelijk stellen pensioenadviseur beperkt BPF schade

Aansprakelijk stellen pensioenadviseur beperkt BPF schade
Als een onderneming met terugwerkende kracht zich bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF) moet aansluiten, vordert het fonds de premie met terugwerkende kracht. Laten we als voorbeeld nemen dat de achterstallige premie € 500.000 bedraagt. Als er al een pensioenregeling loopt, wendt de onderneming zich tot de pensioenadviseur. Dat is op zich logisch, maar de pensioenadviseur heeft ook een eigen belang. Als de aansluiting bij het BPF terecht is, heeft de pensioenadviseur een beroepsfout gemaakt. Hij had immers geen pensioenregeling bij een verzekeraar mogen adviseren. Een BPF regeling is voor bepaalde bedrijfstakken namelijk wettelijk verplicht.

Bijdrage van werknemers is schade

Vaak wordt er verondersteld dat als de aansluiting wel tijdig zou zijn gedaan de premie toch betaald had moeten worden. In dat geval is er geen schade. Maar is dat wel zo? Bij een pensioenfondsregeling wordt meestal door de werknemers een bijdrage in de premie betaald van bijvoorbeeld 50%. Door het advies van de pensioenadviseur heeft de werkgever de bijdrage van de werknemers niet kunnen inhouden. Hierdoor kan de werkgever de bijdrage achteraf niet meer verrekenen, wat resulteert in schade voor de werkgever. Deze schade kan in beginsel verhaald worden op de pensioenadviseur. Dat scheelt al de helft van het door het BPF gevorderde bedrag als de premie 50% bedraagt.

Adviseur met belang is een dure adviseur

Een pensioenadviseur heeft een eigen belang en zal zichzelf niet snel aansprakelijk laten stellen. In onze dossiers maken wij altijd een analyse van de veroorzaakte schade. In het bovenstaande voorbeeld, waarbij de premie die het BPF vordert € 500.000 bedraagt, levert dit al een verhaalbare schade op van ongeveer € 250.000. Daarnaast is, in de ten onrechte geadviseerde pensioenverzekering, waarde opgebouwd. Deze waarde is vaak een aanzienlijk bedrag. Stel dat de waarde in dit voorbeeld ook € 250.000 bedraagt. Dan kan deze eveneens aangewend worden voor inkoop bij het pensioenfonds. Er vindt dan waardeoverdracht plaats waarmee de waarde van de ten onrechte gesloten pensioenregeling overgedragen wordt naar het BPF. In dit voorbeeld is de claim van het BPF feitelijk geheel betaald door de schadevergoeding.

Heeft u vragen of kunnen wij u helpen met pensioen? Wij helpen u graag.

Over de schrijver