Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) aansluiting: handel proactief!

Bedrijfstakpensioenfonds (BPF) aansluiting: handel proactief!

Eerder schreef ik al over de problematiek van bedrijfstakpensioenfondsen. Inmiddels zijn we honderden dossiers verder en concluderen we dat het probleem blijft bestaan: veel bedrijven lopen risico door niet te onderzoeken of ze zich aan moeten sluiten bij een bedrijfstakpensioenfonds (BPF).

Uit onze praktijk blijkt dat 6 procent van de cliënten van een accountantsorganisatie risico loopt. Mogelijk moeten ze zich aansluiten bij een BPF terwijl ze dat niet hebben gedaan. Voor een BPF is dit risico groot. Want wat gebeurt als een werknemer bewijst dat hij werkte bij een onderneming die verplicht moest aansluiten, maar dat niet heeft gedaan? Dan kan gewoon zijn pensioen claimen. Geen premie, wel pensioen wordt dat in jargon genoemd. Daarom wordt er streng gehandhaafd. Het regent procedures en er volgen er nog veel meer.

Met terugwerkende kracht premie vorderen door BPF

Met terugwerkende kracht kan voor vele jaren premie teruggevorderd worden bij werkgevers. Op grond van art 3:310 BW, heeft een BPF de mogelijkheid de schade te claimen met een terugwerkende kracht van 20 jaar. Dat blijkt uit de huidige jurisprudentie.

Niet aangesloten ondanks verplichtstelling BPF

We kennen helaas ondernemers die doelbewust de marges van het betamelijke opzoeken. Zij sluiten zich willens en wetens niet aan bij een BPF. Ondanks dat er sprake is van een verplichtstelling. Gelukkig is dit wel een kleine minderheid. De meeste ondernemers die met de problematiek worden geconfronteerd zijn volledig te goeder trouw. Door verschuiving van werkzaamheden, gebruikte materialen of nadere uitleg in de jurisprudentie blijken zij toch onder een BPF te vallen. Het zijn altijd dossiers die zich afspelen in een grijs gebied. Mogen we ze naïviteit verwijten? Natuurlijk. Is het doelbewust gedaan? Nee, meestal niet.

Is het mogelijk verplichte aansluiting BPF te voorkomen?

Voorkomen van een verplichte aansluiting is mogelijk. Maar dan moet er proactief naar werkingssfeer gekeken worden. En dus niet wachten tot het BPF zelf komt. Dat het BPF zich op een gegeven moment meldt, lijkt steeds zekerder te worden. Ze worden steeds beter in het handhaven. Daarnaast schrijven ze iedere onderneming aan als er ook maar een heel klein risico voor aansluiten is. Ik ken veel ondernemingen die achteraf helemaal niet onder de werkingssfeer blijken te vallen. Het BPF is vaak ongenadig en stuurt aan op aansluiten, met alle consequenties van dien. Voor de ondernemer vervelend en duur. Daarnaast kost het veel tijd (en dus geld) om de zaak nog enigszins in goede banen te leiden.

Proactief handelen: werkingssfeeronderzoek

Proactief omgaan met een dossier leidt vaak tot andere conclusies over de werkingssfeer. Ons advies is dan ook om zelf dit initiatief te nemen! Een BPF heeft gelijke bevoegdheden om tot incasso van de premie over te gaan als de belastingdienst. Als men het hard speelt, wat men soms doet, heeft een onderneming een slechte uitgangspositie als het fonds als eerste het initiatief neemt. Neem daarom contact op met onze BPF-deskundigen via 085 130 1130.


Over de schrijver