26 november 2015 
2 min. leestijd

Column: Alle accountantskantoren verplicht naar Pensioenfonds PGB?

Column: Alle accountantskantoren verplicht naar Pensioenfonds PGB?

In de statuten van pensioenfonds PGB (voorheen: grafische bedrijven) staat de zakelijke dienstverlening vermeld als aangesloten bedrijfstak. Dit lijkt erop te duiden dat pensioenadvieskantoren en wellicht ook accountants en advocaten onder de werkingssfeer vallen.

Erg is het niet. Een gegarandeerde maximale geïndexeerde middelloonregeling voor een premie van 19,5 procent (2016: 21,5 procent) van de pensioengrondslag. Dat is beslist een zeer goede prijs/prestatie verhouding – zeker als de werknemers de helft van de premie of zelfs meer bijdragen. Wat mij betreft de beste regeling die er te krijgen is. De meeste fondsen met een vergelijkbare regeling vragen een premie van circa 30 procent. Pensioenverzekeraars bieden deze regelingen zelfs niet aan. Bij de meeste pensioenadvieskantoren hebben werknemers nu een beschikbare premieregeling. Wat het uiteindelijke pensioen wordt, is vaak onduidelijk. Zelfs met de maximale staffels haal je bij lange na niet hetzelfde pensioenniveau als bij PGB.

Verplichte of vrijwillige aansluiting

Hoe kunnen zakelijke dienstverleners plotseling onder de werkingssfeer van dit fonds vallen? Van een verplichte aansluiting op grond van een beschikking van Sociale Zaken is geen sprake. Vrijwillige aansluiting is in principe wel mogelijk. Dit kan echter alleen bij aansluiting op grond van historische band of als de onderneming de loonontwikkeling in de betreffende bedrijfstak volgt. Ook dat is hier niet het geval.

Er speelt iets anders: PGB heeft een briljante juridische U-bocht genomen. Het pensioenfonds heeft in de statuten opgenomen dat de zakelijke dienstverlening – samen met nog enkele andere bedrijfstakken – onder de werkingssfeer valt. Dit is niet hetzelfde als uitbreiding van de verplichtstelling (dat kan het fondsbestuur immers niet zelf beslissen), maar het komt ook niet overeen met een vrijwillige aansluiting. Op het eerste gezicht lijkt dit een onzinnige bepaling, maar dat is buiten de waard gerekend. Volgens het fonds kan de zakelijke dienstverlening hierdoor worden aangesloten zonder dat aan de vereisten voor een vrijwillige aansluiting voldaan hoeft te worden.

Aanpassing Pensioenwet

Dit is ook de overheid opgevallen. Staatssecretaris Klijnsma heeft gezegd dat uitbreiding van de statutaire werkingssfeer weliswaar niet verboden is, maar dat er onduidelijkheid kan ontstaan over de voorwaarden die in dat geval gelden. Om aan deze onduidelijkheid een eind te maken wordt de Pensioenwet aangepast. Artikel 121a dat per 01-01-2016 ingaat stelt de voorwaarden bij aansluiting op grond van statutaire werkingssfeer gelijk aan de voorwaarden voor vrijwillige aansluiting. Vanaf 2016 is het feestje dus eigenlijk voorbij, tenzij het pensioenadvieskantoor de loonontwikkeling van de grafische sector wil volgen. In de tussentijd is er sprake van een impasse, want als men zich nu aanmeldt kan het zonder nadere voorwaarden. Er is geen overgangsrecht.

Voor de zakelijke dienstverlening is het beslist de moeite waard deze optie te overwegen. Wellicht willen werknemers zelf een groot deel van de premie voor hun rekening nemen in ruil voor extra zekerheid en een gegarandeerd waardevast pensioen. Wel moeten ze dan ook de mogelijkheid van een eventuele korting accepteren, mocht het pensioenfonds voor langere tijd in onderdekking geraken. Tijd voor een goed gesprek met uw cliënten in de zakelijke dienstverlening.

Heeft u behoefte aan advies en ondersteuning? Bekijk welke diensten wij u bieden.

Over de schrijver