Column: De oekaze uit Breukelen

Column: De oekaze uit Breukelen

Het ledenparlement van FNV saboteert de voortgang van het pensioenakkoord door niet te stemmen. Voorlopig uitstel, want ik verwacht dat de druk zo hoog opgevoerd wordt dat ze uiteindelijk toch akkoord gaan. Maar het levert wel een hoop gedoe op – en publiciteit.

Niemand snapt het meer

Het gedoe rond het pensioenakkoord is een enorme soap geworden. Er is geen werknemer of werkgever te vinden die het nog snapt. Minister Koolmees wil het pensioenakkoord erdoor drammen. Aan zijn zijde zitten veel adviseurs die flink betaald krijgen om het pensioenakkoord vorm te geven. Daar zitten sociale partners bij die er allerlei deals omheen willen bouwen.

Werknemers denken inmiddels dat pensioenfondsen failliet zijn, maar niets is minder waar. Werkgevers willen uiteraard minder premie betalen, of in ieder geval niet meer. DNB houdt het aller strengste toezicht van de hele wereld en zet indexaties en de economie op slot. En niet te vergeten: de vele personen die een mening over het pensioenakkoord hebben, waaronder ik.

Spaarrekening van pensioenfondsen

In het jaar 2000 had een pensioenfonds ongeveer € 13.000,- op de spaarrekening staan voor elke € 1.000,- pensioen. Ook als die pas in de verre toekomst moest worden uitgekeerd. Door de internetbubbel maakten pensioenfondsen in 2000 voor het eerst in de geschiedenis verlies. Daar is men erg van geschrokken. Het leidt tot strenger toezicht door DNB. Daarna komt het financieel toetsingskader bij de invoering van de Pensioenwet in 2007. In deze wet worden de rekenregels fors aangehaald en daarmee ook de toezichtbevoegdheid van DNB.

In 2008 is er kredietcrisis en zakken pensioenfondsen met hun dekkingsgraad van 140% naar 110%. Vanaf dat moment gaat het met de beleggingen prima, maar de rente zakt continu door. Daardoor blijft de dekkingsgraad rond de 100%.

Inmiddels hebben de pensioenfondsen voor elke € 1.000,- aan pensioen € 27.000,- op de spaarrekening staan. Door alle (onnodige) negatieve publiciteit denken werknemers echter dat pensioenfondsen failliet zijn. In Italië heeft men het meest luxe pensioensysteem dat bestaat (eindloon op 65 jaar). Helaas staat daarvoor  € 0,- op de spaarrekening. Daar zouden ze juist heel bang moeten zijn dat pensioen niet betaald kan worden. Het gekke is dat niemand zich in Italië enige zorgen maakt. Ze zijn juist heel blij met het in hun ogen fantastische pensioensysteem. Gemiddeld heeft elke werknemer en gepensioneerde in Nederland € 140.000,- voor zijn pensioen gespaard. We hebben het echt fantastisch voor elkaar! Op zich is het knap dat als overheid en DNB werknemers onder de huidige omstandigheden het idee kunt geven dat pensioenfondsen failliet zijn. Het helpt ons alleen niet verder.

Mislukte stemming pensioenakkoord

Vrijdag moest het ledenparlement van de FNV instemmen met het pensioenakkoord. De € 140.000,- die elke Nederlander al heeft gespaard wordt omgezet naar het nieuwe systeem. Niet is aangegeven hoe dit zal gebeuren en wat de consequenties zijn. Verder biedt het pensioenakkoord ook nog geen oplossing voor de miljarden kostende compensaties voor werknemers boven 40 jaar. Er wordt nog steeds niet geïndexeerd, sterker nog, DNB en Koolmees willen pensioenen liefst zelfs korten. En dat terwijl de gepensioneerden vaak kleine pensioenen hebben. Zij zijn gebaat bij koopkrachtbehoud en zoveel kost dat niet.

Het is daarom te begrijpen dat het FNV ledenparlement in Breukelen niet wilde stemmen. Of zij kunnen voorkomen dat het pensioenakkoord doorgaat is te betwijfelen.

Lees ook mijn eerder geschreven column: Pensioenakkoord is een stap dichter bij een flop!

Over de schrijver