22 april 2015 
1 min. leestijd

Column: Eindelijk wordt DGA volwassen!

Column: Eindelijk wordt DGA volwassen!

Pensioenadvies voor de directeur-grootaandeelhouder is van oudsher fiscaal georiënteerd geweest. Er wordt doorgaans weinig aandacht geschonken aan aspecten als “is het pensioen wel realistisch?” en “kan het pensioen te zijner tijd wel uitgekeerd worden?”. Doordat -naar verwachting- vanaf 2016 niet meer in eigen beheer kan worden gereserveerd, zal dit fiscale motief minder belangrijk worden. Hierdoor ontstaat de mogelijkheid om met de DGA veel meer aandacht te geven aan zijn totale financiële planning. Dit biedt een aanzienlijke uitbreidingsmogelijkheid aan de adviesportefeuille van de pensioenadviseur.

Reserveren

Midden jaren 80 werd de fiscale mogelijkheid voor reserveren in eigen beheer geïntroduceerd. In eerste instantie kon per jaar lineair naar het beoogde doelvermogen worden toe gereserveerd. In die tijd was de rentestand nog hoog en de rekenrente “slechts” 4 procent. Het beoogde pensioen kon dus altijd voor het berekende vermogen worden uitgekeerd. Als de reserve dan in ieder geval aanwezig was.

De lineaire reserveringsmethodiek werd later vervangen door een actuariële berekening. Veel complexer, maar met software geen probleem. Door verlaging van het vennootschapsbelastingtarief en de dividend belasting, werd het pensioen in eigen beheer fiscaal al minder aantrekkelijk. Door de fiscale waarderingsgrondslagen te beperken en uiteindelijk ook de lage rentestand, zijn de reële verplichtingen veel hoger dan de fiscale reservering, soms zelfs wel meer dan een factor twee. Hierdoor heeft het pensioen in eigen beheer haar beste tijd gehad en zal naar alle waarschijnlijkheid op zeer korte termijn door de fiscale wetgever geheel worden verboden. Of dat erg is, dat is de vraag. Het zou voor de DGA goed zijn als zijn pensioen in een werkelijke financiële planning verandert in plaats van in een fiscale stelpost die, heel erg vaak, bijzonder teleurstelt.

Meer columns en nieuws uit de pensioenwereld lezen? Bekijk het overzicht hier.

Over de schrijver