Succesvolle analyse pensioenschade bij ontslag.

Succesvolle analyse pensioenschade bij ontslag.

Een paar maanden geleden werden wij benaderd door een bekende advocaat omdat het dienstverband van één zijn cliënten werd beëindigd. In het algemeen komt een werknemer na ontslag in aanmerking voor een transitievergoeding. In dit geval waren er op pensioengebied een aantal zaken waarbij onze deskundige bijstand door de advocaat nodig was. Ondanks de vervelende situatie rondom een ontslag resulteerden onze pensioenadviezen en actuariële berekeningen uiteindelijk in een hogere ontslagvergoeding voor zijn cliënt. Ook droeg het bij aan duidelijkheid voor de toekomst en rust binnen de organisatie van de werkgever van zijn cliënt.

Beschikbare premieregeling en summiere voorlichting

De cliënt is 54 jaar en had 17 jaar voor het bedrijf gewerkt. Hij neemt deel aan de collectieve pensioenregeling van de onderneming. Dit is een beschikbare premieregeling waarbij de premiestaffel oploopt naarmate de leeftijd van de werknemer vordert. In de loop der tijd waren er enkele neerwaartse wijzigingen in de pensioentoezegging aangebracht. Hiervan was de voorlichting, zoals overigens vaker het geval, erg summier geweest.

Prepensioen en fiscale aanpassingen

De advocaat constateert dat eind 2005 naast de basispensioenregeling, een extra premie voor vroegpensioen door het bedrijf werd betaald. Hiervan was het de bedoeling dat werknemers van hun 62e tot 65e (de ingangsdatum van hun ouderdomspensioen) vervroegd met pensioen konden gaan. Tot 2005 was dit een niet ongebruikelijke toezegging. Sinds 2006 werden prepensioentoezeggingen door de invoering van de Wet aanpassing fiscale behandeling VUT/Prepensioen en introductie levensloopregeling (Wet VPL) fiscaal minder aantrekkelijk gemaakt.

Communicatie en voorlichting omtrent pensioen

Op 31 december 2005 had het bedrijf  de pensioenregeling gewijzigd en de gehele premie voor de opbouw van prepensioen laten vervallen. In algemene bewoordingen was dit medegedeeld aan de medewerkers. Er is bijvoorbeeld geen berekening getoond van de financiële gevolgen voor de deelnemers en geen compensatie aangeboden voor de 3 deelnemingsjaren, die gemist zouden gaan worden. Daarnaast suggereerde de brief van de pensioenverzekeraar toentertijd dat de prepensioenregeling niet langer wettelijk toegestaan zou zijn en per 31-12-2005 zou gaan vervallen. De deelnemers werd geadviseerd zelf extra maatregelen te treffen wanneer het pensioen ontoereikend zou blijken te zijn.

Fiscale – en juridische aspecten van de pensioentoezegging

Op grond van art 18, lid 3 Wet op de Loonbelasting 1964, had bijvoorbeeld ook een om fiscale splitsing van de pensioentoezegging worden gevraagd. In dat geval zou de gehele toezegging, inclusief prepensioenpremie, gewoon in stand kunnen zijn gebleven. Deze had vanaf 2006 alleen fiscaal anders belast zijn geworden. De hierdoor optredende fiscale nadelen hadden toen besproken moeten worden. Door op geen enkele wijze compensatie te bieden, heeft het bedrijf in strijd gehandeld met artikel 7:611 BW voortvloeiende vereiste van goed werkgeverschap. Zwaar weegt daarbij dat het bedrijf het voordeel van het vervallen van de premie, ter grootte van 8% van het salaris, op geen enkele wijze met medewerker gedeeld heeft, maar voor zichzelf heeft gehouden.

Advies, analyse en actuariële berekeningen

Naar aanleiding van onze adviezen, de algehele analyse van de pensioenschade en actuariële berekeningen vordert de advocaat voor zijn cliënt een schadevergoeding. Het laten vervallen van de prepensioenpremie was in zijn ogen onterecht. De door ons berekende contante waarde van de misgelopen premie is zeer aanzienlijk. De werknemer van het bedrijf is ook niet de enige in een soortgelijke situatie. Om een langdurige en een voor alle betrokken partijen vervelende procedure met wellicht verregaande consequenties te voorkomen, is uiteindelijk een compromis gesloten met de werknemer voor een gedeelte van de totale pensioenschade. Met begeleiding van de advocaat benadert het bedrijf daarna ook de andere in 2005 in dienst zijnde medewerkers. Door het aanbieden van een verbeterde pensioenregeling en onze voorlichting over de gevolgen hebben deze werknemers een vaststellingovereenkomst getekend. Toekomstig risico voor het bedrijf is hierdoor voorkomen. Ook heeft er een gesprek met de toenmalige pensioenverzekeraar plaatsgevonden.

Conclusie

Door wijzigingen in pensioenregelingen en gebrekkige voorlichting in het verleden zijn er veel werknemers met pensioenschade. Wanneer dit bijvoorbeeld in ontslagzaken duidelijk wordt, kan dit op grond van de jurisprudentie voor werknemers en hun advocaten resulteren in een forse aanvullende claim op de transitievergoeding. Voor werkgevers met meerdere medewerkers in een soortgelijke situatie kan dit leiden tot forse claims. Het is voor hun belangrijk dat ze dit soort zaken schikken en kijken welke stappen ze kunnen maken richting de pensioenverzekeraar.

Meer weten over Analyse Pensioenschade? Neem voor vragen of opmerkingen contact met ons opWij helpen u heel graag verder.     

De redactie van Nederlands Pensioenbureau Legal publiceert regelmatig nieuwsberichten en columns.