Pensioenschade en pensioenberekeningen

Pensioenschade en pensioenberekeningen


Wanneer een werknemer ontslagen wordt ontstaat inkomensschade. De werknemer moet namelijk nog maar zien dat deze bij een andere baan hetzelfde salaris krijgt of genoegen moet nemen met een uitkering. Naast inkomensschade kan beëindiging van een dienstverband ook zorgen voor pensioenschade. Pensioenschade is de schade als gevolg van het (gedeeltelijk) wegvallen van pensioen in de toekomst. Pensioenschade is de pensioenbreuk, die door het einde van het dienstverband is ontstaan, maar ook het gemis van pensioenopbouw in de toekomst.

Berekening van de pensioenschade 

De grootte van de pensioenschade wordt door ons voor advocaten berekend. Wij kijken naar welk pensioen zou zijn opgebouwd bij een gecontinueerd dienstverband tot aan de pensioendatum. Rekening houdend met een normale, trendmatige salarisontwikkeling in de toekomst. In het geval van eindloonregelingen kijken wij bijvoorbeeld ook naar toekomstige backservice verplichtingen als gevolg van te verwachten, toekomstige salarisverhogingen. De nieuwe pensioenaanspraken, die eventueel verkregen kunnen worden bij een nieuw dienstverband, worden in mindering gebracht.  

Juridische grondslag voor pensioenschade 

In art. 7:685 BW is bepaald dat de Kantonrechter voor wijziging van omstandigheden een vergoeding "naar billijkheid" kan toekennen in geval van ontbinding. De Kring van Kantonrechters hebben in hun Aanbevelingen vastgesteld hoe zij deze schade berekenen. Hierin is voor bijvoorbeeld aanzienlijke pensioenverplichtingen zeer nadrukkelijk ruimte gehouden om in bijzondere gevallen. Art. 7:681 BW stelt zelfs dat alle concrete schade door kennelijk onredelijke opzegging moet worden vergoed. Van een kennelijk onredelijk ontslag is volgens lid 2 sub b sprake wanneer "de voor de werknemer getroffen voorzieningen en de voor hem bestaande mogelijkheden om ander passend werk te vinden. de gevolgen van de opzegging voor hem zo ernstig zijn in vergelijking met het belang van de werkgever bij de opzegging." 

Welbewuste instemming bij wijziging van de pensioenregeling

Ook een analyse van wijzigingen in de pensioenregeling tijdens het dienstverband leidt vaak tot een flink hogere ontslagvergoeding. Een werknemer moet namelijk welbewust instemmen met iedere wijziging, die zich voordoet. In de praktijk is dit bijna nooit het geval. Wanneer de welbewuste instemming ontbreek kan dit de werkgever duur komen te staan en leiden tot een hogere ontslagvergoeding. Ontslagvergoeding is flink te verhogen! in het geval van pensioenwijzigingen, pensioenvoorlichting en hoe de rechter hier over oordeelde. 

Pensioenberekeningen

Pensioenberekeningen zijn onmisbaar bij deskundige pensioenadvisering. Bij deze berekeningen brengen wij als deskundige partij de actuariële waarde van pensioen, schade of een pensioenregeling in kaart. Het doel? De contante waarde van een opgebouwd kapitaal te achterhalen. Bij het maken van actuariële berekeningen is het zaak om allereerst rekening te houden met het rendement van het kapitaal dat men door de jaren heen heeft opgebouwd. Ook neemt men de kans dat iemand binnen een bepaalde periode komt te overlijden mee. Verder is het interessant om te kijken naar de kans op arbeidsongeschiktheid of de blijfkans van een werknemer.

Soorten pensioenberekeningen

Een pensioenberekening kan een berekening zijn van pensioenschade of -waardes. Als het gaat om schade, hebben we het vaak over pensioenschade bij ontslag. In het geval van pensioenwaardes kan het een actuarieel waardeverschil zijn van een wijziging in de pensioenregeling.

Lees meer over onze dienst Analyse pensioenschade bij ontslag. Bent u advocaat en heeft u regelmatig cliënten die voor hun ontslagsituatie bij u komen? Download dan de gratis flyer en help ze hiermee!

Vraag direct een actuariële berekening aan.


De redactie van Nederlands Pensioenbureau Legal publiceert regelmatig nieuwsberichten en columns.