arrow_drop_up arrow_drop_down

Column: De soep wordt gloeiend heet gegeten!

Meestal ga je van het omgekeerde uit. De soep wordt minder heet gegeten dan deze wordt opgediend. Er is echter één groep in de pensioensamenleving die de soep ongekend heet krijgt opgediend: de mensen die dit jaar met pensioen gaan. Deze groep is enkele jaren geleden met mooie beloftes overgehaald om over te stappen naar de beschikbare premieregeling.

Exotische verwachtingen beleggingsfondsen

Bij premieregelingen belegt de werknemer zijn eigen pensioengeld. De belegging van het pensioengeld was tot 2008 nog enigszins vergelijkbaar met het Wilde Westen. Je kwam de meest exotische beleggingsfondsen tegen met bijbehorende exotische verwachtingen. Ze hadden vaak maar één ding met elkaar gemeen, namelijk dat de verwachtingen niet op dezelfde exotische manier uitkwamen. Dit resulteerde in teleurgestelde werkgevers én werknemers.

Weeffout in de premieregeling

Na de invoering van de Pensioenwet in 2008 zijn lifecycle fondsen de norm geworden. De Pensioenwet betekende minder keuzes voor de werknemer, maar wel meer bescherming tegen schadelijke beslissingen. Toch blijft een vervelend aspect premieregelingen achtervolgen. Je hebt als werknemer geen collectieve risicospreiding. Een plotselinge koersdaling één dag voor je pensioen kan een dramatisch effect hebben op je inkomen in de laatste fase van je leven. Dit betekent dat de koers van de beleggingen op het moment van pensionering bepalend is. Dat noem ik een weeffout in de premieregelingen.

Je kunt wel doorbeleggen, maar dat is wettelijk zo geclausuleerd dat het geen echte soelaas biedt. Je blijft dus afhankelijk van de dagkoers op de datum waarop je met pensioen gaat. Bij dalende koersen door bijvoorbeeld een coronavirus, daalt je pensioen net zo hard mee. Daarnaast blijf je afhankelijk van een dagkoers met betrekking tot de rente. Bij de extreem lage rente van dit moment, heb je ook een extreem laag pensioen. Dat is de andere weeffout.

Financiële risico’s beschikbare premieregeling onvoldoende besproken

De mensen die nu met pensioen gaan hebben helemaal pech. Het pensioen dat zij uitgekeerd zouden krijgen is enorm hard getroffen door de lage rente. Het opgebouwde pensioen bedraagt soms nog maar slechts 40 of 50% van hun verwachting. Daar komen ook nog eens de gedaalde aandelenkoersen bij. Voor hen is de soep die ze moeten eten heel erg heet. Veel heter dan deze indertijd is opgediend. De laatste decennia zijn veel werkgevers overgestapt naar de beschikbare premieregeling. Het is dan de vraag of zij de werknemers voldoende hebben gewezen op de grote financiële risico’s. De rechtsprekende macht oordeelt hier opvallend vaak anders over. Dit heeft grote financiële consequenties voor werkgevers.

Over de schrijver
Ondanks mijn actuariële achtergrond raakte ik al snel geïnteresseerd in de arbeidsrechtelijke aspecten van. Als snel begreep ik dat de pensioenadvieswereld rond verzekerde pensioenregelingen erg commercieel gedreven is. Als juridische aspecten hierbij worden genegeerd, ontstaat er voor werkgevers een groot risico bij elke wijziging die in de pensioenregeling wordt doorgevoerd. Ik word enthousiast van het zoeken naar pragmatische oplossingen als dit het geval is.
Bob Wilken
Door

Bob Wilken

op 13 May 2020

Het lijkt me dat er ook iets geregeld moet worden om de mensen die nu met pensioen moeten te helpen. Zij zitten immers met een door Corona gedaalde beurs zitten EN een lage rente EN een verplichting om direct een dadelijk ingaande rente aan te kopen

Paul van der Heide.
Door

Paul van der Heide.

op 29 May 2020

Dat klopt Bob, er is nu niets voor geregeld en mensen hebben vaak minder dan de helft als waar zij op rekenden. Dit risico, dat door de omstandigheden nu manifest wordt, is in de regel onvoldoende aan werknemers verteld en vormt daarmee dan ook een groot risico voor werkgevers. Wellicht kunnen zij aangesproken worden op hun zorgplicht. Hiervoor zal binnen nu en twee weken een claim organisatie actief worden.

Reactie plaatsen

Welkom!