10 augustus 2017 
0 min. leestijd

Handelen in strijd met fundamentele beginsel van vakbekwaamheid

Handelen in strijd met fundamentele beginsel van vakbekwaamheid

Door de jaarrekening samen te stellen zonder te controleren of de ontvangen informatie omtrent het pensioen in eigen beheer volledig was, heeft de accountant gehandeld in strijd met de Verordening gedrags- en beroepsregels accountants (VGBA), te weten art.  2, onderdeel d van , aldus het oordeel van het College van Beroep voor het bedrijfsleven d.d. 27 juni 2017 (ECLI:NL:CBB:2017:291).

De accountantskamer heeft de accountant-administratieconsulent hiervoor berispt. Deze is daarop in hoger beroep gegaan bij het College van Beroep en heeft hier aangevoerd dat bij het samenstellen van een jaarrekening niet zonder meer verwacht mag worden dat verificatiewerkzaamheden moeten worden uitgevoerd die bij een controle horen. Omdat een door beide DGA’s getekend exemplaar van de stopzettingsovereenkomst van het pensioen in eigen beheer ontbrak, had de accountant-administratieconsulent meer informatie op moeten vragen. Het College van Beroep verklaart  het hoger beroep ongegrond.

Voor de volledige uitspraak klikt u hier.

Onze dienst BPF-CAO Auditbureau is er voor de accountant, maar ook voor de adviseur, advocaat en werkgever. Wij zetten de relevante NV COS van de VGA nog even op een rijtje.

Over de schrijver