Instemmingsrecht op pensioengebied als OR

Instemmingsrecht op pensioengebied als OR

Als lid van de ondernemingsraad of van de personeelsvertegenwoordiging (PVT) heeft u medezeggenschap binnen het bedrijf waar u werkzaam bent. De veelomvattende taak om namens het personeel overleg te voeren met de werkgever rust op uw schouders. Een van de belangrijke zaken voor overleg is de pensioenregeling. Wij lichten graag toe waar u mogelijk instemmingsrecht over heeft.

Kent u de details van uw pensioenregeling?

Vanuit het personeel kunnen vragen over de pensioenregeling ontstaan. Dit kunnen vragen zijn over de inhoud van de regeling, maar ook over wat er gebeurt met de pensioenregeling bij een nieuwe situatie (trouwen of echtscheiding partner, vervroegd met pensioen gaan, uitstel van pensioenleeftijd of arbeidsongeschiktheid). Sommige vragen kunt u zo beantwoorden terwijl het beantwoorden van andere vragen specifieke pensioenkennis vereist. Dit is ook sterk afhankelijk van het type pensioenregeling (eindloon, middelloon of premieregeling) en de pensioenuitvoerder (verzekerde regeling, bedrijfstakpensioenfonds of ondernemingspensioenfonds).

Instemmingsrecht OR

Zoals hierboven vermeld, heeft u instemmingsrecht als lid van de OR. Wij verduidelijken graag wat dit instemmingsrecht inhoudt met betrekking op de pensioenregeling.

U heeft mogelijk instemming over voorgenomen besluiten op pensioengebied van de werkgever. Denk hierbij aan onderwerpen als de hoogte van de pensioenleeftijd, opbouwpercentages en franchise, partner- en arbeidsongeschiktheidspensioen, premievaststelling en keuze voor de pensioenuitvoerder. Of het instemmingsrecht ook voor pensioenen geldt, is mede afhankelijk van de soort pensioenuitvoerder. Bij een verplicht gesteld BPF geldt bijvoorbeeld geen instemmingsrecht. Vaak hangt dit samen met de inhoud van de cao, ook hierin kunnen namelijk de richtlijnen van de pensioenregeling vastgelegd zijn. Hierbij geldt als hoofdregel: als de werkgever geen vrije keuze heeft voor de pensioenregeling, dan geldt hetzelfde voor  de OR.

Speciale training pensioenupdate

Wilt u uw pensioenkennis uitbreiden om zo pensioenregelingen beter te kunnen doorgronden? Wilt u daarnaast het effect van wijzigingen sneller en beter kunnen signaleren? Binnen één dag leren wij u tijdens de training pensioenupdate de basisbeginselen van pensioen. Deze interactieve training is sterk op de praktijk gericht en behandelt de verschillende aspecten van uw (huidige) pensioenregeling. Ook behandelen wij het transitieplan en waar u op moet letten, zodat de pensioenregeling meegaat naar de voorwaarden die volgens het pensioenakkoord gelden. Voorkennis is niet noodzakelijk, wel is het handig om de details van de pensioenregeling mee te nemen.

Meer weten over deze training? Klik hier

De redactie van Nederlands Pensioenbureau Legal publiceert regelmatig nieuwsberichten en columns.