Toezichtagenda pensioenfondsen en PPI 2020

Toezichtagenda pensioenfondsen en PPI 2020

De Nederlandsche Bank stelt ieder jaar een toezichtagenda op waarin de hoofdthema’s voor pensioenfondsen en PPI’s in staan. Dit jaar staan onder andere de volgende onderwerpen centraal: voorbereiding pensioenfondsen op pensioenhervorming, ESG- en cyberrisico’s en het toezicht op pensioenuitvoeringsorganisaties (kortweg: PUO’s). Hieronder vindt u achtergrondinformatie over de bovenstaande onderwerpen.

Financiële opzet pensioenfondsen

De financiële positie van veel pensioenfondsen is en blijft zorgelijk. Vanwege de lage rente is nieuwe pensioenopbouw veel duurder dan het afgelopen decennium. DNB zal bewaken of pensioenfondsen zich aan de wet- en regelgeving houden op het gebied van de financiële opzet. De premie-inleg en eventuele wijzigingen moeten aan de wet voldoen. Ook monitort DNB de pensioenfondsen die mogelijk moeten korten op het correct weergeven van hun financiële positie. Vorig jaar vestigde DNB hier al extra aandacht op en zal ook in 2020 erop blijven toezien dat eventuele kortingen correct worden doorgevoerd. Hierbij houdt men rekening met het besluit van de minister om gebruik te maken van artikel 142 van de Pensioenwet.

Hervorming pensioensector

Het in 2019 bereikte principeakkoord over de hervorming van de tweede pijler pensioen betekent voor de pensioensector grote veranderingen. Daarom focust DNB zich voor dit onderwerp op de wendbaarheid en weerbaarheid van pensioeninstellingen. U kunt hierbij denken aan de verbetering van datakwaliteit en de wendbaarheid van (IT)-systemen.

ESG- en cyberrisico’s

Het volgende belangrijke onderwerp is cyberrisico’s. Door artificial intelligence en het afhankelijk worden van (langere) uitbestedingsketens ontstaan nieuwe risico’s. Daarom zal DNB met een aantal fondsen bij wie dit geldt in gesprek gaan. Op basis hiervan kan het zijn dat de ingediende Eigen Risicobeoordelingen opnieuw bekeken worden.

De redactie van Nederlands Pensioenbureau Legal publiceert regelmatig nieuwsberichten en columns.