Verslechterde financiële positie pensioenfondsen

Verslechterde financiële positie pensioenfondsen

De financiële positie van de pensioenfondsen in Nederland is in het tweede kwartaal van 2019 verslechterd, blijkt uit rapportages van De Nederlandsche Bank (DNB). De waarde van de verplichtingen (huidige en toekomstige uitkeringen) groeide met € 96 miljard naar totaal € 1.463 miljard.

Hiervoor is de rentedaling op de financiële markten de belangrijkste oorzaak. Daarnaast is het wel positief te noemen dat het vermogen van de pensioenfondsen is gestegen, maar veel minder hard dan de waarde van de verplichtingen. Het vermogen steeg met € 55 miljard naar € 1.488 miljard.

Ook dekkingsgraad en beleidsdekkingsgraad gedaald

Waar wij eerder konden meldden dat de gemiddelde dekkingsgraad gestegen was, is dit nu gedaald naar een gewogen gemiddelde van 101,8 procent. Dit is een daling van maar liefst drie procent. Ook de beleidsdekkingsgraad daalde in het tweede kwartaal: dit ging van 107,3 naar 106 procent. Verder is het aantal pensioenfondsen met een beleidsdekkingsgraad die onder de 104,2 procent kwam, is toegenomen.

De dekkingsgraad geeft de verhouding tussen vermogen en verplichtingen weer en is de graadmeter voor de actuele financiële positie van de pensioenfondsen. Verder is de beleidsdekkingsgraad relevant als het gaat om mogelijke kortingen of toeslagen.

Pensioenaanspraken

Zo’n 60 procent van alle pensioenaanspraken is in beheer bij een pensioenfonds met een beleidsdekkingsgraad onder de 104,2 procent. De pensioenaanspraken hebben uitsluitend betrekking op een arbeidsgerelateerd pensioen aanvullen op de AOW. Dit geldt voor actieve, gewezen en pensioengerechtigde deelnemers. Overigens kan een persoon bij verschillende pensioenfondsen aanspraken hebben opgebouwd.

Lees ook: Nederland telt minder pensioenfondsen

Bron: DNB

De redactie van Nederlands Pensioenbureau Legal publiceert regelmatig nieuwsberichten en columns.