Nederland telt minder pensioenfondsen

Nederland telt minder pensioenfondsen

Nederland telt minder pensioenfondsen

Het aantal pensioenfondsen in Nederland neemt in rap tempo af. Begin 2019 telt Nederland nog 240 pensioenfondsen. Tien jaar geleden waren er nog ruim 650 pensioenfondsen.

Naast enkele grote pensioenfondsen zijn er in ons land een hoop kleine pensioenfondsen actief. Vanwege kostenbesparing, vereenvoudiging van de pensioenregeling en andere wettelijke eisen besluiten sommige pensioenfondsen de organisatie op te heffen. In veel gevallen sluiten deze kleine pensioenfondsen zich aan bij een groter fonds, waarbij verplichtingen en opgebouwde bezittingen overgedragen worden.

De Nederlandsche Bank (DNB) verwacht dat de consolidatie in de pensioensector en de daling van het aantal bedrijfstakpensioenfondsen de komende tijd doorzet. DNB treedt op als toezichthouder en gaat de conversatie met de pensioensector aan over eventuele belemmeringen die pensioenfondsen ervaren.

Bron: DNB

Reactie plaatsen

Welkom!