Column: Mijn excuses aan Minister Koolmees

Column: Mijn excuses aan Minister Koolmees

In mijn column ‘Koolmees blijkt wolf in schaapskleren‘, gepubliceerd op accountant.nl, stelde ik dat het pensioenakkoord uitgaat van een risico nabestaandenpensioen. Daarbij moet je bij pensionering 20% van het pensioen inruilen om nabestaandenpensioen te behouden. Ik zat er helaas naast. De verwarring was te danken aan een onduidelijke publicatie en ik moet mijn oprechte excuses maken. Ik heb hem een “wolf in schaapskleren” genoemd en dat was niet terecht. Bij deze wil ik dat rechtzetten, sterker nog, ik wil minister Koolmees graag oprecht feliciteren met het resultaat. Hij heeft er hard voor geknokt en heeft er zelfs een mooi resultaat mee bereikt. Dat ik het liever op een andere manier had ingevuld, doet daar niets aan af.

Felicitatie met het akkoord

Het pensioenakkoord is een feit. Tenminste, er moet nog een hele parlementaire behandeling volgen. Nog niet alle belangrijke punten zijn echter opgelost. Zo zijn er nog vragen over mededingingsaspecten bij de verplichtstellingen van bedrijfstakpensioenfondsen. Ook de juridische risico’s van het ‘invaren’ van oude pensioenrechten zijn nog niet helemaal duidelijk. Er is wel een belangrijke hobbel genomen en het pensioenakkoord ligt er.

Resultaat goed, maar niet bijzonder royaal

De maximale premie bedraagt vanaf invoering tussen de 30 en 33%. Dit wordt in 2022 nog definitief vastgesteld en daarna eens per 5 jaar geëvalueerd. De doelstelling is om bij een beleggingsmix van 1,5% het beoogde 75% pensioen van het gemiddelde loon te behalen. De beleggingsmix is eigenlijk het beleggingsresultaat, maar dan na aftrek van indexaties. De rekenrente doet niet meer mee. De beleggingsmix ad 1,5% lijkt mij op zich realistisch, maar bijzonder royaal is het ook niet. Zeker niet als u bedenkt dat de werknemers straks alle risico’s gaan lopen.

Risico voor werknemers groot

Bovenop de premie van 30 tot 33% komen nog risicopremies en 3% toeslag voor een solidariteitsfonds. Dat betekent dat de pensioenpremie maximaal zo’n 38% gaat bedragen. De meeste pensioenfondsen berekenen nu een premie tussen 25 tot 30% . Werkgevers zullen, zeker in deze tijd, niet snel bereid zijn de premieverhoging tot 38% te betalen. Datzelfde geldt voor werknemers, die een eigen bijdrage ad 50% van de premie betalen. De premie kan ook lager worden vastgesteld, bijvoorbeeld op 25%. Om dan toch weer een pensioen van 75% te bereiken, is een beleggingsmix (rendement minus indexaties) nodig van 2,5%. Als de beleggingsmix lager is, dan is dat een risico voor de deelnemers. Dat is in de huidige markt best een groot risico.

Lees ook mijn voorgaande columns over het pensioenakkoord

Over de schrijver