21 oktober 2019 
1 min. leestijd

Column: Pensioenakkoord, doodsteek voor beschikbare premie?

Column: Pensioenakkoord, doodsteek voor beschikbare premie?

Het pensioenakkoord wijzigt het systeem van de doorsneepremie. Hierbij is de premie voor iedereen, ongeacht leeftijd gelijk. Een actuariële premie houdt daarentegen rekening met renteaangroei tot aan de pensioendatum. Deze loopt naarmate de leeftijd vordert op. Bedrijfstakpensioenfondsen rekenen een doorsneepremie. Dat verplicht de ‘Wet Verplichte deelneming in een bedrijfstakpensioenfonds’ hen. Je telt hierbij alle actuariële premies op tot een collectieve premie. Vervolgens sla je het totaal hiervan plat door het collectieve bedrag te delen door het aantal deelnemers. Dat betekent een grote solidariteit van jongeren die gerelateerd aan hun leeftijd een hogere premie betalen.

Wijziging doorsneesystematiek

Het pensioenakkoord wijzigt de doorsneesystematiek. Let wel; het wijzigt niet de doorsneepremie, maar de systematiek waarin deze wordt verdeeld. De premie blijft gewoon de doorsneepremie, maar de werknemer spaart deze nu helemaal voor zichzelf. De solidariteitsbijdrage van jongeren vervalt. Zij houden hun premie helemaal voor zichzelf. Ouderen verliezen daardoor de solidariteitspremie die zijzelf in het verleden wel hebben betaald. Als u dat vreemd overkomt, heeft u het goed begrepen. De jongeren krijgen straks dus meer pensioenopbouw en de ouderen minder. Het pensioenakkoord bepaalt dat deze ouderen gecompenseerd moeten worden. Dat dat kost echter miljarden en niemand weet wie dat gaat betalen.

27 procent premiepercentage

Minister Koolmees heeft inmiddels aangegeven dat het premiepercentage maximaal 27% wordt. Dat is uitgaande van de huidige marktrente aan de zuinige kant. Voor alle werkgevers die bij een BPF zijn aangesloten verandert niet veel. Werknemers gaan meer risico’s lopen.

Lastenverhoging voor werkgevers

Werknemers met een beschikbare premieregeling zijn ook nu weer zwaar de pineut. Deze werknemers hebben hun pensioen door de lage rentestand al zien halveren. Voor jongeren is een  vast premiepercentage van 27% een feestje. Zij krijgen een veel hogere inleg, soms het vijfvoudige van de huidige premie. Ik vraag mij echter af of werkgevers bereid tot een lastenverhoging van 500% voor jonge werknemers. Ik denk het niet.

Dit pensioenakkoord zal de doodsteek kunnen worden voor beschikbare premieregelingen. Ik ben namelijk bang dat werkgevers zullen besluiten de pensioenregeling drastisch te versoberen.

Over de schrijver