De impact van fusie en overname op pensioen

De impact van fusie en overname op pensioen
De Nederlandse economie staat sinds 2005 in de top-tien van de meest concurrerende economieën ter wereld. Volgens hoogleraar innovatie en strategisch management Henk Volberda, is dit het resultaat van onze ondernemerscultuur. Fusies en overname zijn een vast onderdeel van onze cultuur geworden.

Due diligence bij fusie en overname

Hoewel fuseren en overnemen verschillen in het proces, hebben beiden één ding gemeen: een bestaand bedrijf wordt verrijkt met nieuwe activiteiten en arbeidsvoorwaarden. Bijna altijd is er sprake van uitzonderingen, zoals de pensioenverplichtingen. Het is daarom raadzaam te allen tijde, vóór het overnemen of fuseren, een due diligence onderzoek te laten uitvoeren.

Tijdens het onderzoek komen financiële, juridische en commerciële aspecten aan bod. Het doel van dit onderzoek is de risico’s en kansen van het bedrijf in kaart brengen en de juistheid van de aangeleverde informatie controleren.

Pensioen, uitzondering op de regel

In hoofdregel gaan bij een fusie of overname alle rechten en verplichtingen uit de oorspronkelijke arbeidsovereenkomst mee. Dit kan ook voor pensioenverplichtingen gelden, maar dat hoeft niet. Dat dit een vaak voorkomende uitzondering is, blijkt keer op keer uit due diligence onderzoeken. De wet schrijft drie uitzonderingen voor:

1 Wanneer de koper een eigen pensioenregeling heeft is de koper verplicht de overgenomen werknemers dezelfde pensioenregeling aan te bieden als het bestaande personeel. Dit geldt ook wanneer de verkoper zelf geen pensioenregeling heeft.

2 Als de koper verplicht moet deelnemen aan een bedrijfstakpensioenfonds (bpf), dient hij de overgenomen werknemers aan te melden bij dit fonds. De pensioenregeling van de verkoper komt dan te vervallen.

3 Als de cao van de koper een uitzondering op het behoud van de arbeidsvoorwaarde pensioen benoemt dient er geen overname van pensioenregeling plaats te vinden.

Wie betaalt bepaalt

De bovenstaande uitzonderingen geven weer hoe noodzakelijk een due diligence onderzoek is wanneer sprake is van fusie of overname. Daarnaast benadrukken de uitzonderingen de ingrijpende gevolgen op de pensioenregeling voor de overgenomen werknemers.

In het meest gunstige scenario hanteerde de verkoper geen pensioenregeling en de koper wel. Hierdoor beschikken de overgenomen werknemers ineens over een pensioenregeling. Alle andere scenario’s kunnen minder gunstig uitpakken voor de werknemers. Zo kan de verkoper een gunstigere pensioenregeling hanteren dan de pensioenregeling van de koper of van het bpf waar de koper toe behoort.

Onmisbaar: een gedegen due diligence pensioenonderzoek

Bij zowel fuseren als overname dienen zowel bedrijfsactiviteiten als arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld pensioen geharmoniseerd te worden. Wat de pensioenregeling van de overgenomen werknemers ook wordt, is het belangrijk om hier aandacht aan te besteden om verrassingen zoals een verplichte toepassing van de cao of deelname aan een bpf te voorkomen. Dit kan bereikt worden door een gedegen due diligence pensioenonderzoek te laten uitvoeren. Het is raadzaam om een partij met pensioenkennis hierbij te betrekken.

Met meer dan 30 jaar ervaring zijn wij dé kennispartner op het gebied van pensioen. Door middel van deskundige bijstand kunnen wij u ondersteunen tijdens het due diligence onderzoek omtrent een fusie of overname. Met onze kennis kunnen wij in ieder geval voorkomen dat op het gebied van pensioen geen verrassingen ontstaan.

De redactie van Nederlands Pensioenbureau Legal publiceert regelmatig nieuwsberichten en columns.