arrow_drop_up arrow_drop_down
4 augustus 2017 

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

Ter consultatie is begin augustus het ontwerpbesluit gepubliceerdĀ in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen. Het gaat om de wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.

De belangrijkste wijzigingen betreffen het proces van zo automatisch mogelijke waardeoverdracht van kleine pensioenen en de voorwaarden die hieraan zijn verbonden. Het heeft betrekking op de waardeoverdracht van bestaande kleine pensioenen alsmede de communicatieverplichtingen richting de gewezen deelnemers wiens klein pensioen automatisch wordt overgedragen na einde deelneming.

Voor het volledige ontwerpbesluitĀ klikt u hier.

Lees ook het artikel over zonder instemming ‘klein’ pensioen overdragen.

Over de schrijver
Welkom!