04 augustus 2017 
0 min. leestijd

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

Internetconsultatie waardeoverdracht klein pensioen

Ter consultatie is begin augustus het ontwerpbesluit gepubliceerd in verband met de Wet waardeoverdracht klein pensioen. Het gaat om de wijziging van het Besluit uitvoering Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling en het Uitvoeringsbesluit loonbelasting 1965.

De belangrijkste wijzigingen betreffen het proces van zo automatisch mogelijke waardeoverdracht van kleine pensioenen en de voorwaarden die hieraan zijn verbonden. Het heeft betrekking op de waardeoverdracht van bestaande kleine pensioenen alsmede de communicatieverplichtingen richting de gewezen deelnemers wiens klein pensioen automatisch wordt overgedragen na einde deelneming.

Lees ook het artikel over zonder instemming ‘klein’ pensioen overdragen.

Over de schrijver