20 april 2020 
1 min. leestijd

Column: Pensioenakkoord over vijf jaar?

Column: Pensioenakkoord over vijf jaar?

De huidige omstandigheden vestigen onze aandacht op bepaalde zaken. Op de achtergrond gaan de gesprekken omtrent het pensioenakkoord gewoon door.

Nog minstens vijf jaar vóór het pensioenakkoord

Minister Koolmees heeft op 10 maart in het overleg tussen het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het ministerie van Financiën de tijdlijn van het pensioenakkoord toegelicht. Hij verwacht dat zijn opvolger en ook diens opvolger nog met het akkoord bezig zullen zijn.  Automatiseringssystemen moeten daarna nog aangepast worden. Het invaren van oude rechten zal een overgangstijd vergen. Kortom, we zijn er nog niet. Vijf jaar voor de invoering lijkt mij een voorzichtige schatting. De effecten van de coronacrisis zijn nog niet in te schatten en zullen ook hier effect op hebben.

Wat moet een werkgever nu bij contractverlenging?

Een middelloonregeling kan vooralsnog doorlopen. De rente is nu echter wel lager dan vijf jaar geleden toen het contract werd afgesloten. Dit heeft een forse premieverhoging tot gevolg. Dat kan gezien de huidige omstandigheden ongewenst zijn. U doet er als werkgever goed aan om in goed overleg met de werknemers naar een oplossing te kijken. Een lager opbouwpercentage gedurende een paar jaar kan een oplossing bieden. Als de rente weer stijgt, zou het opbouwpercentage weer verhoogd kunnen worden. Op deze manier voorkom je een onnodige stijging van de premie en de eigen bijdrage. Zodra straks het pensioenakkoord er is, verandert de premie en de eigen bijdrage toch weer.

Een beschikbare premieregeling kent een oplopende staffel op basis van leeftijd. Voor de werknemers in dienst geeft niets veranderen de meeste rust. Vooruitlopen op het pensioenakkoord heeft niet veel zin, omdat de fiscale regels nog niet passen. Nieuwe toetreders alvast een andere regeling bieden die wel “pensioenakkoord proof” is, is daarom niet nodig naar mijn mening.

Komt het pensioenakkoord binnen vijf jaar?

De coronacrisis speelt voor deze vraag een belangrijke rol. Pensioenfondsen hebben het zwaar door de huidige omstandigheden. Andere vragen die de pensioenwereld bezig houden zijn vragen zoals: Wat zal de rente doen, gaat die stijgen, of daalt deze nog verder? Wat doen aandelenkoersen?. Niemand kan het nu voorspellen. Op het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en op het ministerie van Financiën is er nu een probleem bij. De termijn waarop het pensioenakkoord gerealiseerd wordt, gaat in ieder geval niet korter worden. De kans is groot dat de termijn verschuift naar tussen de vijf en de tien jaar.

Over de schrijver