25 augustus 2020 
1 min. leestijd

Pensioenkennis onontbeerlijk bij arbeidsrecht

Pensioenkennis onontbeerlijk bij arbeidsrecht
De namen gebruikt in dit artikel zijn fictieve namen. Hiermee worden er geen privacy rechten geschonden. 

Steve werkt sinds 2013 bij Jansen BV. De bedrijfsresultaten vallen tegen en er moet gereorganiseerd worden met ontslag als gevolg. Hij krijgt een budget van maximaal duizend euro om advies van een advocaat in te winnen. Mr. Balie wordt door Steve gebeld voor het plannen van een kennismakingsgesprek. Mr. Balie is gespecialiseerd op het gebied van arbeidsrecht en beschikt over specifieke pensioenkennis door zijn vaste deelname aan de Pensioenbalie Studiedag.

Steve heeft van zijn werkgever een concept van de vaststellingsovereenkomst ontvangen. Er wordt een ontslagvergoeding van vier maanden salaris aangeboden. Gezien de zeven dienstjaren een royale aanbieding. Toch vraagt mr. Balie aan Steve de pensioenovereenkomst. Steve heeft een middelloonregeling toegezegd gekregen. Op het eerste gezicht is hier niet veel op aan te merken.

Vaststellingsovereenkomst en pensioenschade

De advocaat heeft onlangs een Pensioenbalie Studiedag gehad. Hier heeft hij een tijdschema ontvangen met (wettelijke) wijzigingen in pensioenregelingen van de afgelopen jaren. Wat blijkt, sinds 2013 is de pensioenleeftijd van 65 naar 67 jaar verschoven. Daarnaast is de pensioenopbouw sinds 2015 verlaagd van 2,25% naar 1,875% per dienstjaar. Steve heeft indertijd hier een email over ontvangen die hij doorstuurt naar mr. Balie.

Uit de mail kan worden vastgesteld dat de pensioenovereenkomst in 2015 versoberd is. Er is geen nieuwe overeenkomst opgesteld, noch zijn er berekeningen gemaakt over een mogelijk waardeverlies. Hierdoor is S. niet gewezen op zijn waardeverlies. Als er wijzigingen plaats vinden in de pensioenregeling dient er altijd een berekening te worden gemaakt van de contante waarde. Dit kan de contante waarde van de toekomstige premie zijn of van de toekomstige uitkeringen. Door de waarden in de oude en de nieuwe regeling te vergelijken weet de deelnemer aan de pensioenregeling wat het verlies of het voordeel is van de nieuwe pensioenovereenkomst.

Het belang van actuariële berekeningen

Mr. Balie adviseert om een analyse pensioenschade bij ontslag te laten maken. Steve heeft contact met de actuarieel rekenaars van Nederlands Pensioenbureau Legal en de berekening volgt binnen 24 uur. Dit pakt positief uit voor Steve. Uit de berekening blijkt dat de waardevermindering door de wijziging van de pensioenovereenkomst alleen al over de periode van 2015 tot heden € 18.397 bedraagt. Mr. Balie belt met de advocaat van de werkgever en confronteert hem met de schade. Voor de werkgever houdt dit een groot risico in want Steve is niet de enige werknemer waarbij deze schade is opgetreden. Uiteindelijk ontvangt Steve een € 5.000,- hogere  ontslagvergoeding als compensatie voor de opgetreden pensioenschade. Uiteraard onder de verplichting tot geheimhouding. Toch maar goed dat mr. Balie dankzij de Pensioenbalie Studiedag nét iets meer van pensioen afweet.

Over de schrijver