Pensioenpremie opschorten, wanneer kan dat?

Pensioenpremie opschorten, wanneer kan dat?

De pensioenpremie bedraagt al gauw 10 tot 15% van de loonsom. In deze turbulente tijd kan het voor werkgevers van belang zijn de betaling van pensioenpremie (tijdelijk) op te schorten. Hoe dit kan leggen wij onderstaand uit.

Regeling bij bedrijfstakpensioenfonds

U kunt bij het pensioenfonds uitstel van betaling vragen. Wel dient u het werknemersdeel van de premie dat u inhoudt op de lonen, aan het fonds af te dragen.

Om uitstel te krijgen dient u het formulier betalingsonmacht in te vullen. Het formulier vindt u op de website van de belastingdienst. U dient het formulier met de benodigde gegevens binnen twee weken na ontvangst van de premienota naar het pensioenfonds te sturen. Meldt u de betalingsonmacht niet, dan loopt u het risico dat de bestuurder van de onderneming aangesproken wordt  op het betalen van de premies.

Bereid het verzoek van uitstel van betaling tijdig voor. Het uitstel vraagt namelijk om verschillende documenten die om voorbereiding vergen. Wij adviseren dit met uw loonadministrateur of accountant op te pakken.

Regeling bij een verzekeringsmaatschappij

Wilt u een uitstel van betaling vragen bij een pensioenverzekeraar? U doorloopt enkele stappen hiervoor.

In de eerste plaats wordt vastgesteld of u een betalingsvoorbehoud jegens uw werknemers heeft gemaakt. Wanneer dit het geval is dient u het stopzetten van de premiebetaling met uw werknemers te delen. Hierbij moet worden aangegeven wat de gevolgen van de betalingsvoorbehoud zijn voor de werknemer.

Hierna bespreekt u met de verzekeraar op welke manier de premie kan worden opgeschort. Het is hierbij belangrijk dat de de verzekering van nabestaandenpensioen en premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid in stand blijft. Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde, die niet zonder meer aangepast kan worden. Het arbeidsrecht wordt vaak in het voordeel van de werknemer uitgelegd.

Het verdient aanbeveling om u zich uitgebreid te laten informeren over de mogelijkheden. Graag adviseren wij u in een vrijblijvend telefoongesprek over de te ondernemen stappen.

De redactie van Nederlands Pensioenbureau Legal publiceert regelmatig nieuwsberichten en columns.