Payroll pensioen en de normpremie voor 2022

Payroll pensioen en de normpremie voor 2022

Sinds begin dit jaar moet u als payrollwerkgever volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) verplicht een adequate pensioenregeling aanbieden aan uw payrollkrachten. Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (StiPP) biedt namelijk geen oplossing meer. De normpremie voor het jaar 2022 is bekend. 

Payroll en de WAB nog even kort uitgelegd

De WAB is in januari 2020 door de overheid in het leven geroepen om payrollwerknemers een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden te kunnen bieden. Payrollwerknemers krijgen minimaal dezelfde arbeidsvoorwaarden en rechtspositie als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever / inlener. De gevolgen voor de pensioenregeling zijn groot. Lees hier snel verder over de WAB, de adequate pensioenregeling en wat de gevolgen nou precies zijn. 

Waar moet het payroll pensioen aan voldoen?

Iedere payrollorganisatie dient de medewerkers onder te hebben gebracht in een pensioenregeling. Deze regeling moet aan een aantal wettelijke voorwaarden voldoen. De pensioenregeling moet voorzien in een ouderdoms- en nabestaandenpensioen. Als werkgever van een payrollorganisatie kunt u verplicht worden tot nakoming van de Wet allocatie arbeidskrachten voor Intermediars (Waadi) verplichtingen, afdracht van pensioenpremies, of betaling van een schadevergoeding. 

Normpremie payroll pensioen voor 2022

De werkgeversbijdrage aan de adequate pensioenregeling is gebaseerd op een vast percentage van de pensioengrondslag, ook wel de normpremie genoemd. Deze normpremie wordt jaarlijks kenbaar gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. De normpremie voor het jaar 2022 is gebaseerd op de werkgeverspremie en de pensioengrondslag in 2020. Het ministerie baseert zich daarbij op berekeningen van het Centraal Planbureau (CPB), die daarvoor de ontwikkeling van pensioenpremies in de afgelopen twee jaar analyseert. De nieuwe normpremie voor de adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers in 2022 is vastgesteld op 15,8%. Dat is een stijging van 9% ten opzichte van de adequate pensioenpremie in 2021 (14,5%). In november 2022 wordt de nieuwe normpremie voor 2023 kenbaar gemaakt. Wanneer dat percentage afwijkt van de premie van 2022 worden op dat moment alle adequate pensioenregelingen aangepast.

Meer weten over payroll pensioen?

Voor payrollwerkgevers hebben wij de pensioenoplossing. Wilt u deskundige bijstand of heeft u vragen over de adequate pensioenregeling? Neem gerust contact met ons op. Wij helpen u graag. 

De redactie van Nederlands Pensioenbureau Legal publiceert regelmatig nieuwsberichten en columns.