Payrollbedrijven zijn nog niet klaar voor het pensioen van 2021

Payrollbedrijven zijn nog niet klaar voor het pensioen van 2021

1 januari 2021 komt snel dichterbij. Het aantal vragen omtrent payroll en pensioen is de afgelopen dagen explosief toegenomen bij ons. Uit de aard van deze vragen kunnen onze pensioenadviseurs concluderen dat veel payrollwerkgevers nog niet met een eigen pensioenregeling aan de slag zijn gegaan. Bij ons leeft het gevoel dat nog niet alles duidelijk is voor payrollbedrijven en dat zij wat betreft de verplichte adequate pensioenregeling nog veel te doen hebben voor 1 januari 2021.

Hoe zit het met de WAB, Waadi en de adequate pensioenregeling? 

Als gevolg van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) moeten payrollorganisaties met ingang van 1 januari 2021 hun werknemers onderbrengen in een andere pensioenregeling. Payrollwerknemers kunnen namelijk per bovengenoemde datum niet meer bij het StiPP terecht. In artikel 8a. van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi) hebben payrollkrachten (1) per 1 januari 2020 recht op gelijke arbeidsvoorwaarden als bij de inlener en (2) per 1 januari 2021 recht op een adequate pensioenregeling.

Handhaving en de gevolgen voor de payrollwerkgever

Wanneer niet gezorgd wordt voor de adequate pensioenregeling kunnen payrollorganisaties aansprakelijk gesteld worden. Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voert het toezicht uit. Dit toezicht kan ook plaatsvinden op verzoek van sociale partners of een individuele werknemer. Ondersteund door een rapport met de Waadi-bevindingen kan een rechterlijke (civiele) procedure opgestart worden. De payrollwerkgever kan veroordeeld worden tot nakoming van de Waadi-verplichtingen, afdracht van pensioenpremies of betaling van een schadevergoeding.

Afwegingen voor de payrollwerkgever 

De werkgever kan richting de payrollmedewerker op twee manieren aan de eis van een adequate pensioenregeling voldoen. (1) De werkgever kan deelnemen aan de pensioenregeling van de inlener of (2) de werkgever kan een eigen pensioenregeling toepassen. Wat betreft deze afweging zijn er een aantal zaken die van invloed kunnen zijn voor de payrollwerkgever, zoals:

  • Werken de medewerkers bij één of meerdere bedrijven?
  • In hoeveel verschillende branches werken de payrollmedewerkers?
  • Hoe verhoudt een eigen adequate pensioenregeling zich tot de regeling bij de opdrachtgever / uitlener?

Daarnaast zal aansluiting bij meerdere verschillende pensioenregelingen betekenen dat de administratieve lasten en de kans op fouten zullen toenemen.

Meer informatie over de adequate pensioenregeling voor payroll

Bij Nederlands Pensioenbureau-Legal voldoet een pensioenregeling voor payroll aan de minimum eisen van de adequate pensioenregeling. Ook bieden wij oplossingen op maat. Op onze payrollpagina leest u hier meer over.

 

De redactie van Nederlands Pensioenbureau Legal publiceert regelmatig nieuwsberichten en columns.