Wat is die adequate pensioenregeling waar payrollwerkgevers aan moeten voldoen?

Wat is die adequate pensioenregeling waar payrollwerkgevers aan moeten voldoen?
Over zes weken is het zover. De pensioenwijziging volgens de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) treedt per 1 januari 2021 in. Nederlandse payrollwerkgevers dienen uiterlijk vóór 1 januari een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers te treffen. Is u dit ontgaan? Let op: er zijn consequenties verbonden aan het niet geregeld hebben van een adequate pensioenregeling met mogelijk grote gevolgen voor de business. Gelukkig kunnen payrollwerkgevers dit makkelijk voorkomen door op tijd de adequate pensioenregeling te treffen, maar wat houdt de regeling precies in?

Betekenis adequate pensioenregeling

Een ‘adequate pensioenregeling’ houdt in dat payrollwerknemers over dezelfde basispensioenregeling beschikken als de werknemers die in dienst zijn bij de inlener. Deze regeling is in het leven geroepen om de concurrentie op arbeidsvoorwaarden zo veel mogelijk te voorkomen. Hierin dienen de functies tussen de twee groepen gelijk of gelijkwaardig te zijn. Wanneer de vergelijking niet mogelijk is omdat er geen werknemers zijn in gelijke of gelijkwaardige functies wordt er gekeken naar de basispensioenrechten van werknemers in gelijke of gelijkwaardige functies in dezelfde sector. In de hoofdlijnennotitie staat dat vermeldt

Situatie tot 1-1-2021

Payrollwerknemers beschikten tot 1 januari 2020 over afwijkende rechten op meerdere gebieden, waaronder de pensioenregeling. Voor wat betreft pensioen: de payrollwerknemers worden na 26 weken bij het StiPP aangemeld en beschikken over een afwijkende pensioenregeling in vergelijking met de werknemers bij de inlener. Deze rechten met betrekking tot pensioen blijven gelden tot 1-1-2021.

Hoe wordt het vanaf 1 januari 2021?

Vanaf 1 januari 2021 veranderen er voornamelijk twee aspecten aan de pensioenregeling voor payrollwerknemers:

  1. Payrollwerknemers starten met het opbouwen van pensioen op de eerste werkdag bij de inlener en niet meer na 26 gewerkte weken.
  2. Payrollwerknemers krijgen dezelfde pensioenregeling als de werknemers bij de inlener in gelijke of gelijkwaardige functies of zij krijgen een adequate pensioenregeling vanuit de payrollwerkgever.

Waar moet de ‘adequate pensioenregeling aan voldoen’?

Het treffen van een adequate pensioenregeling gaat verder dan de twee hierboven genoemde aspecten. De pensioenregeling dient aan enkele eisen te voldoen, namelijk:

  • De pensioenregeling voorziet in een ouderdomspensioen en nabestaandenpensioen op opbouwbasis, risicobasis of een combinatie daarvan.
  • De pensioenregeling kent geen wachttijd of drempelperiode.
  • De werkgeverspremie bedraagt in 2021 ten minste 14,5% van de pensioenpremie als percentage van een gestandaardiseerde grondslag.
  • Het fiscale loon wordt als uitgangspunt genomen en vormt de standaard grondslag.
  • De normpremie wordt ieder jaar in oktober vastgesteld en is gebaseerd op de gemiddelde werkgeverspremie in Nederland.
  • De normpremie is voor rekening van de werkgever en is niet te verhalen op de payrollwerknemer.
  • Het maximum pensioengevend salaris is € 110.111. Dit is de wettelijke grens in 2020 en wordt jaarlijks aangepast. Voor een franchise geldt dat dit gelijk is aan 100/75 maal de AOW-uitkering voor gehuwde personen (fiscaal minimale franchise voor middelloonregelingen) en bedraagt in 2020 € 14.167.

Voorkom sancties

Is het inmiddels 1 januari 2021 en heeft u als payrollwerkgever de pensioenregeling nog niet geregeld? De inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) is toezichthouder op de Waadi en ook belast met het toezicht op de vraag of er een adequate pensioenregeling door de payrollwerkgever is afgesloten. Daarnaast kunnen payrollwerknemers of een vakbond u dwingen de pensioenpremie, die bij de nieuwe ‘adequate pensioenregeling’ hoort, met terugwerkende kracht  af te dragen.

Met dit gezegd te hebben, u heeft nog 6 weken om het te regelen. Heeft u hier hulp bij nodig? Neem vrijblijvend contact op met ons en bespreek uw situatie. Wij maken het proces eenvoudig en efficiënt.

 

De redactie van Nederlands Pensioenbureau Legal publiceert regelmatig nieuwsberichten en columns.