Betere dekking bij baanwisseling en werkloosheid

De nieuwe regeling zorgt ook voor een adequaat nabestaandenpensioen bij baanwisseling of werkloosheid. Als een deelnemer zonder onderbreking van baan wisselt, loopt de dekking door. Maar wat als er een paar maanden tussen zit? Of als de deelnemer werkloos wordt? Dan loopt de dekking van het partnerpensioen een aantal maanden door. Wat ons betreft geldt dat ook voor het wezenpensioen. Als iemand langer werkloos is, loopt de dekking door zolang iemand een WW-uitkering krijgt. Aandachtspunt bij deze oplossing is wel dat de risicopremies ten koste kunnen gaan van het pensioenvermogen. In dat geval leidt de dekking van het nabestaandenpensioen tot uitholling van het ouderdomspensioen.

 

 
Reactie plaatsen