Premieregeling vanaf 1 januari 2027

Voor bestaande beschikbare premieregelingen, eind- of middelloonregelingen geldt een overgangsregeling die bepaalt dat uiterlijk op 1 januari 2027 wordt overgaan naar een leeftijdsonafhankelijke vlakke premie. De deelnemers die op het moment van overgang deelnemen aan de genoemde regelingen kunnen gebruik blijven maken van de met de leeftijd oplopende premiestaffel. In het wetsvoorstel is een begrenzing opgenomen in de vorm van een premiestaffel die overeenkomt met de premiegrens van 30% van de pensioengrondslag. Voor alle deelnemers die na het moment van overgang in dienst komen geldt de vlakke premie.
Reactie plaatsen